Polska wciąż domaga się derusyfikacji Rafinerii Schwedt przez Niemcy

28 września 2023, 10:30 Alert

Rafineria Schwedt (PCK) w Niemczech wciąż ma rosyjski Rosnieft w akcjonariacie pomimo inwazji Rosji na Ukrainie. Polacy domagają się od Rosjan działania. – Oczekujemy na jednoznaczne stanowisko i ostateczne rozwiązania prawne oraz korporacyjne – podaje resort klimatu.

Ministerstwo klimatu i środowiska. Fot. Jędrzej Stachura
Ministerstwo klimatu i środowiska. Fot. Jędrzej Stachura

– Polska podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące potrzeby kontynuacji derusyfikacji gospodarek europejskich, w tym w szczególności przedsiębiorstw energetycznych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa paliwowego – informuje ministerstwo klimatu i środowiska w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – W naszej opinii jest pilne wprowadzenie zmian w akcjonariacie w rafinerii PCK w Schwedt i wyłączenie akcjonariusza rosyjskiego (spółka rosyjska Rosnieft Deutschland posiada nadal 54 procent udziałów w PCK Schwedt) – przypomina resort.

– Strona niemiecka, posiadając niezbędne do wykonania zmiany możliwości prawne, może przeprowadzić skuteczne działania dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Oczekujemy na jednoznaczne stanowisko i ostateczne rozwiązania prawne oraz korporacyjne dotyczące ww. rafinerii – deklaruje resort klimatu. – Ma to znaczenie nie tylko dla Niemiec, ale także regionalne z uwagi na znaczenie tej rafinerii dla systemów paliwowych innych państw. Stanowisko Polski pozostaje spójne z treścią podpisanego polsko-niemieckiego memorandum, w którym oba kraje zgodnie przyznały, że żadne wspólne działanie nie powinno przynosić bezpośrednich korzyści rosyjskiemu rządowi lub kontrolowanym przez niego spółkom.

– Natomiast wszelkie plany biznesowe spółek nie będą komentowane przez rząd polski – podsumowuje ministerstwo klimatu i środowiska w odpowiedzi na spekulacje medialne na temat zainteresowania Unimotu z Polski akcjami holendersko-brytyjskiego Shella w Rafinerii Schwedt. Media spekulowały także, że polski Orlen mógłby zająć miejsce Rosnieftu. Rozmowy na ten temat nie przyniosły dotąd rezultatu.

Rafineria Schwedt jest pod kontrolą rządu w Berlinie na mocy zarządu powierniczego przedłużanego od inwazji Rosji na Ukrainie, obecnie do 2024 roku. Polacy domagają się jednak wykluczenia Rosnieft Deutschland z akcjonariatu, w którym posiada 54 procent akcji. Pozostałe dzierży Shell planujący się ich pozbyć.

Wojciech Jakóbik

Unimot jest potencjalnym udziałowcem Rafinerii Schwedt