Grupa Azoty notuje kiepskie wyniki, ale jest szansa na poprawę

28 września 2023, 12:05 Alert

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7,386 mld zł, wynik EBITDA na poziomie minus 1,009 mld zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 procent – poinformowała firma w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że trzecim kwartale jest szansa na poprawę sytuacji finansowej.

Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal
Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal

Raportowany okres to kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE.

W drugim kwartale tego roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3,491 mld zł, wynik EBITDA na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4 procent.

– W ostatnich dwóch latach wyniki finansowe Grupy Azoty były bardzo dobre. Jednak w 2023 roku z uwagi na wyjątkowo niekorzystne otoczenie makroekonomiczne grupa mierzyła się z wieloma wyzwaniami i można zauważyć pogorszenie wyników. Chciałbym równocześnie podkreślić, że patrząc nasze wyniki produkcyjne po zakończeniu drugiego kwartału można powiedzieć, że najgorszy okres dla Grupy Azoty jest już za nami. Mimo trudnej sytuacji utrzymujemy na dobry poziomie płynność finansową – zaznaczył Marek Wadowski wiceprezes zarządu Grupy Azoty.

– Ceny gazu w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku charakteryzowały się dużo niższą zmiennością niż w 2022 roku. Jednak ceny surowca nadal są na wysokim poziomie, a jest to istotny element, który wpływa na nasz koszt produkcji. Dokonaliśmy częściowej sprzedaży uprawnień do cen emisji CO2. Wpływ na wynik EBITDA to prawie 300 mln zł – podkreślił.

– W pierwszy półroczu tego roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach pomocy dla przemysłu energochłonnego, co było związane z nagłymi wzrostem ceny gazu i energii elektrycznej. Łączna kwota tego wsparcia wyniosła 234 mln zł – dodał Marek Wadowski.

– Nakłady inwestycyjne koncentrowały się wokół budowy zakładu Polimery Police. Postęp prac budowlanych wynosi ponad 99 procent, więc jesteśmy bardzo blisko finału. Osiągnęliśmy fazę gotowości do uruchomienia zakładu i od tego czasu trwają próby technologiczne. W czerwcu wyprodukowaliśmy pierwszą partię produktów, ale zanotowaliśmy pewne problemy techniczne. Cały czas trwają prace. Zakładamy, że do końca tego roku przeprowadzimy testy integralności, które przygotują zakład na komercyjną produkcję – zaznaczył Wadowski.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 roku.

Opracował Jacek Perzyński

Azoty pod presją kumulacji złych zdarzeń