Partner Nord Stream 2 zaprojektuje tłocznię dla Baltic Pipe

2 lutego 2018, 16:07 Alert
DOBRE Baltic Pipe mapa infografika przebieg
Baltic Pipe. Grafika: BiznesAlert.pl

Z komunikatu niemieckiego Unipera wynika, że został wybrany przez duńskiego operatora sieci przesyłowej Energniet.dk na dostawce koncepcyjnego projektu budowy tłoczni gazu na potrzeby gazociągu Baltic Pipe – podaje niemiecka spółka na jednym z portali społecznościowych. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jest to spółka zaangażowana finansowo w konkurencyjny Nord Stream 2.

Potrzeba rozbudowy sieci

Ze względu na położenie geograficznie potrzebują w sumie pracy sześciu przepompowni ulokowanych w części kontynentalnej oraz na wyspach. Istniejąca infrastruktura gazowa w Danii pozwala na przesył ok. 3 mld m sześc. surowca rocznie. Baltic Pipe ma mieć przepustowość 10 mld m sześc. na rok, dlatego też obecna infrastruktura gazowa musi zostać rozbudowana.

Uniper pomoże?

Niemiecki koncern energetyczny Uniper poinformował, że został wybrany przez duńskiego operatora sieci przesyłowej, firmę Energniet.dk na dostawcę projektu koncepcyjnego tłoczni gazu na wyspie Zelandia. – Weźmiemy pod uwagę wymagane różne warunki operacyjne, wysoki stopień elastyczności i efektywność energetyczną – podaje spółka.

Uniper to także jedna z pięciu firm, które biorą udział w finansowaniu projektu Nord Stream 2 i jest partnerem Gazpromu przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Założenia Baltic Pipe

Gazociąg Baltic Pipe ma połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na Szelfie Norweskim Morza Północnego. Przepustowość rury łączącej złoża norweskie z Polską ma wynieść 10 mld m sześc. rocznie. Celem jest uruchomienie połączenia przed końcem 2022 r., kiedy wygasa kontrakt jamalski. Projekt Korytarza Norweskiego, a więc połączenia Szelfu Norweskiego poprzez Danię z polskim wybrzeżem, zakłada budowę pięciu elementów:

  • budowę po duńskiej stronie „spinki” (tie-in) do norweskiego systemu przesyłowego na Morzu Północnym, która połączy Danię z Norwegią i umożliwi przesył surowca;
  • rozbudowę istniejącej zdolności przesyłowej w Danii z zachodu na wschód;
  • budowę połączenia gazowego między Polską a Danią (Baltic Pipe);
  • budowę tłoczni gazu;
  • rozbudowę polskiego systemu przesyłowego.

Zgodnie ze studium wykonalności projektu, które zostało przygotowane z końcem 2016 r., projekt dotyczy analizy planu budowy gazociągu Baltic Pipe (o przepustowości do 10 mld m3) oraz pozostałych elementów Korytarza Norweskiego. Inwestycja zgodnie z informacjami Gaz-Systemu oraz Energinet.dk powinna być gotowa do 2022 roku.

Bartłomiej Sawicki