Unipetrol zrozważa budowę nowego bloku węglowego w Litvinowie

8 stycznia 2019, 13:30 Alert

Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, przy wsparciu podmiotu doradczego, chce przygotować studium wykonalności nowego źródła energii w zakładzie Chempark Zaluzi w Litvinowie – poinformował Unipetrol w ogłoszonym zapytaniu ofertowym.

Obiekt w Litvinovie. Fot. Wikimedia Commons

Oferty w postępowaniu dotyczącym studium wykonalności nowego bloku energetycznego w Litvinowie, można składać do 25 stycznia – podał Unipetrol.

Spółka przypomniała, że obecnie w kompleksie Chempark Zaluzi działają dwa bloki energetyczne, w tym elektrociepłownia T 700 na węgiel brunatny, która została oddana do użytku na początku lat 60. XX wieku, a jej obecne główne urządzenia działają już od 20-30 lat, czyli od przebudowy i modernizacji przeprowadzonej w latach 1991-99.

„Rok 2027 jest uważany za koniec żywotności instalacji T700” – podkreślił w opublikowanej dokumentacji Unipetrol. Wskazał przy tym, iż wysłużona elektrociepłownia wymagałby wielu inwestycji, aby sprostać limitom dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych Unii Europejskiej, jaka ma obowiązywać od 2029 r.

Uwzględniając te czynniki, jak wyjaśnił Unipetrol, wśród możliwych rozwiązań na nowe źródło energii zabezpieczające dostawy dla kompleksu Chempark Zaluzi w Litvinowie po 2027 r. „wybrano kogenerację – produkcję energii elektrycznej i ciepła – na bazie gazu ziemnego”.
Spółka zaznaczyła, iż w zakładzie w Litvinowie, oprócz kompleksu petrochemicznego, działa również jedna z dwóch jej rafinerii, których łączna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi 8,7 mln ton rocznie.

Wśród planowanych działań związanych z nowym blokiem energetycznym w zakładzie Chempark Zaluzi wymieniono m.in. weryfikację zapotrzebowania na parę wodną i energię elektryczną dla tamtejszego kompleksu, przygotowanie szczegółowego studium wykonalności budowy nowego źródła energii wraz z niezbędną infrastrukturą, a także przygotowanie szczegółowego opracowania, które będzie podstawą do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy kontraktu EPC na budowę nowej instalacji.

Spółka zaznaczyła przy tym, iż celem ogłoszonego obecnie postępowania jest wybranie podmiotu doradczego, który będzie ją wspierał w trakcie wszystkich planowanych działań.

PKN Orlen stał się udziałowcem Unipetrolu w 2005 r., gdy nabył 62,99 proc. akcji tej czeskiej spółki. W październiku 2018 r. koncern sfinalizował procedurę wykupu wszystkich jej akcji, należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Od tego czasu PKN Orlen jest właścicielem 100 proc. akcji Unipetrolu.

Polska Agencja Prasowa