Mimo upałów PSE ogłasza koniec stanu zagrożenia dla części Wielkopolski 

1 sierpnia 2018, 16:30 Alert

Utrzymujące się upały nadal wpływają istotnie na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyzwaniem dla Operatora Systemu przesyłowego są występujące lokalnie trudności sieciowe wynikające ze zmniejszenia obciążalności niektórych linii oraz ograniczeń pracy bloków niektórych elektrowni.Po godzinie 16 Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o wcześniejszym zakończeniu stwierdzonego dziś stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, który wystąpił na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego, uruchomiają adekwatne do potrzeb środki zaradcze, m.in. w ramach usługi IRZ (interwencyjnej rezerwy zimnej), 30 lipca przywołane zostały do pracy dwa bloki o łącznej mocy 400 MW, zaś 1 sierpnia – kolejny blok o mocy 120 MW.

Ponadto 31 lipca lokalnie został ogłoszony czasowy (obowiązujący w godz. 15:01 – 22:00) stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wynikający z trudnych warunków pracy sieci w regionie obejmującym część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregion łódzki i skierniewicki). Również 1 sierpnia br., ze względów bezpieczeństwa pracy sieci OSP ogłosił stan zagrożenia dla tej części kraju w godz. 13:15 -18:00 i polecił zwiększenie generacji niektórych bloków. Nie są przewidywane ograniczenia w dostawach i poborze energii elektrycznej.

Koniec stanu zagrożenia dla części Wielkopolski 

Po godzinie 16 Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o wcześniejszym zakończeniu stwierdzonego dziś stanu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, który wystąpił na obszarze części krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) obejmującej część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregiony łódzki i skierniewicki). Zagrożenie zakończyło się o godzinie 16:00.

AKTUALIZACJA: 16:30, 01.08.2018

Polskie Sieci Elektroenergetyczne