URE: Gaz importowany z Zachodu jest coraz tańszy

15 sierpnia 2016, 10:00 Alert
Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie PGNiG energetyka gaz
Podziemny magazyn gazu fot. PGNIG

(Urząd Regulacji Energetyki)

Jak wynika z informacji Urzędu Regulacji Energetyki, w drugim kwartale bieżącego roku utrzymuje się spadkowa tendencja ceny gazu ziemnego sprowadzanego do Polski z krajów Unii Europejskiej.

W II kwartale 2016 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich UE lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 63,90 zł/MWh.Przypominamy, że w I kwartale 2016 r. cena ta wynosiła 74,37 zł/MWh, a w IV kwartale 2015 r. – 87,11 zł/MWh.