URE: Rośnie produkcja energii z małych instalacji OZE

10 maja 2019, 12:45 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Urząd Regulacji Energetyki opublikował statystyki dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE w 2018 roku. Produkcja energii elektrycznej w tego typu źródłach wzrosła prawie o 50 proc.

URE w piątek 10 maja 2019 roku opublikowało raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji za 2018 r.

Z raportu wynika, że tego typu instalacje wytworzyły w ubiegłym roku 208,444 GWh energii elektrycznej z czego 142,284 GWh sprzedały do sprzedawców zobowiązanych. Rok wcześniej tego typu instalacje wyprodukowały 139,744 GWh energii elektrycznej, sprzedając sprzedawcom zobowiązanym do sieci OSD 104,823 GWh.

W ubiegłym roku najwięcej energii elektrycznej pochodziło z małych elektrowni wodnych (109,64 GWh) oraz biogazowni (60,794 GWh). Te źródła dominowały również w 2017 roku z ilością energii wyprodukowanej odpowiednio na poziomie 105,464 GWh i 24,276 GWh.
Uwagę zwraca wysoka dynamika przyrostu produkcji w przypadku małych elektrowni wiatrowych, słonecznych i biogazowni. W przypadku tych pierwszych produkcja wzrosła prawie pięciokrotnie, małe elektrownie słoneczne wyprodukowały w 2018 ponad trzyipółkrotnie energii elektrycznej więcej niż rok wcześniej, a biogazownie dwuipółkrotnie.
Rodzaj instalacji Ilość energii wytworzonej [GWh] Ilość energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu,
która została wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
[GWh]
2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017 r.
Elektrownie wodne 109,640 105,464 100,694 95,704
Elektrownie wiatrowe 9,995 2,127 9,127 1,556
Elektrownie słoneczne 27,514 7,703 15,070 3,464
Biogazownie inne niż rolnicze 60,794 24,277 17,055 4,039
Elektrownie biomasowe 0,501 0,174 0,338 0,060
RAZEM 208,444 139,744 142,284 104,823

CIRE.pl