URE zatwierdził niższe stawki taryf nocnych

17 stycznia 2018, 06:30 Alert

Czterech Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wystąpiło od Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o obniżenie niedawno zatwierdzonych stawek w tzw. taryfach nocnych, które mają zachęcać do pobierania większych ilości energii elektrycznej w godzinach 6.00- 22.00. Urząd zaakceptował zmiany.

Taryfy nocne

Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych; tj. Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja wystąpiło pod koniec grudnia o zmianę taryfy.

Zaproponowane korekty polegały na utworzeniu odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, tzw. G12as, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22.00. do 6.00. 3 stycznia Urząd zatwierdził te taryfy. Zaproponowane w nich stawki składnika zmiennego w grupie taryfowej G12as dla wolumenu energii objętego obniżoną stawką, były na poziomie od 20 do 30 proc. składnika zmiennego w grupie taryfowej G11.

Nowe wnioski

Jednak 10 stycznia OSD złożyły ponownie wnioski taryfowe, w których obniżyły stawki składnika zmiennego w grupie taryfowej G12as dla wolumenu energii objętego obniżoną stawką do poziomu 9 – 10 proc. składnika zmiennego w grupie taryfowej G11. 16 stycznia prezes URE zatwierdził te zmiany.Obniżone stawki składnika zmiennego sieciowego obowiązują tylko w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej wolumen energii zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.

Pomimo wezwania przez Prezesa URE, dotychczas nie wpłynął do Urzędu wniosek innogy Stoen Operator w sprawie specjalnej taryfy nocnej.

Urząd Regulacji Energetyki/CIRE.pl

Taryfa nocna pomoże w walce ze smogiem?