Ursus nie dostanie dofinansowania. Ośmiomilionowy grant wycofany

26 marca 2019, 12:45 Alert

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) odstąpiło od podpisania z Ursusem umowy o 7,96 mln zł dofinansowania projektu elektrycznego auta dostawczego o DMC 3,5 tony. Z dofinansowania wykluczone są przedsiębiorstwa pozostające w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa – poinformował Ursus w komunikacie.

fot. Agencja Rozwoju Przemysłu

Ursus nie zgadza się z tym stanowiskiem, gdyż – w ocenie spółki – NCBiR wiedział, że Ursus od 7 listopada 2018 roku. znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Według Ursusa, jego restrukturyzacja nie stanowi przeszkody do zawarcia i wykonania ww. umowy. Spółka podejmie prawem przewidziane działania, aby odwołać się od stanowiska NCBiR i aby umowa mogła zostać zawarta.

Całkowita wartość projektu wynosi 14,35 mln zł.

Polska Agencja Prasowa