Urząd Morski i Polskie LNG dementują informacje o błędach przy budowie falochronu gazoportu w Świnoujsciu

4 marca 2015, 15:28 Alert

Według Urzędu w artykule „Gazoport bezużyteczny?” opublikowanym wczoraj w „Polsce The Times” podano nieprawdziwe informacje mówiące, że falochron osłonowy gazoportu w Świnoujściu powstał niezgodnie ze sztuką budowlaną i że jego wykonanie nie gwarantuje, iż będzie trwały.

Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons
Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons

„Wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do pierwotnych rozwiązań projektowych są z nimi technicznie równoważne i w żaden sposób nie pogarszają parametrów falochronu. Nieprawdą jest, że przy budowie falochronu zastosowano jakiekolwiek odpady. Inwestycja była kontrolowana w 2013 roku przez Najwyższą izbę Kontroli, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości” – napisano w sprostowaniu Urzędu Morskiego w Szczenicie.

Informacje przedstawione w artykule nie polegają na prawdzie – twierdzi Polskie LNG. Informacje te pochodzą z 2011 roku i były wielokrotnie dementowane i wyjaśniane przez spółkę, Nadzór Inwestorski oraz konsorcjum odpowiadające za realizację inwestycji, na czele z włoską firmą Saipem. Polskie LNG poinformowało CIRE, że zbiornik magazynowy LNG nigdy nie był pęknięty. Powołuje się przy tym, na informację prasową, jaką w grudniu 2011 r. wydał Nadzór Inwestorski, realizowany przez renomowany i wyspecjalizowany podmiot – Atkins (obecnie Multiconsult AS): „Szczelina, o której mowa w publikacji, nie jest uszkodzeniem ściany żelbetowej. Powstanie jej było przewidziane i było wynikiem przerwy technologicznej, podczas której zamontowano wewnętrzny stalowy element obwodowy. Wszystkie czynności zostały wykonane zgodnie z uzgodnioną technologią i pod właściwym nadzorem.”

Do zagadnienia, jak podkreśla spółka, w grudniu 2011 roku odnosiło się także konsorcjum realizujące inwestycję, na czele z włoską firmą Saipem: „Rysa jest stykiem technologicznym, który jest wynikiem połączenia stalowej marki poziomej z elementami zbrojenia i betonu, w efekcie przerwy technologicznej potrzebnej na montaż tego wielkogabarytowego elementu konstrukcyjnego. Cały proces budowlany, od powstania dokumentacji projektowej, jakościowej i bezpieczeństwa, jest prowadzony przez doświadczonych specjalistów z dziedziny budowy terminali LNG oraz nadzorowany zgodnie z obowiązującym prawem i jako taki zapewnia bezpieczeństwo przechowywania gazu w terminalu.”

Źródło: CIRE.PL