Rząd USA będzie wspierał ekspansję atomu za granicą. Szansa dla Polski

25 kwietnia 2020, 07:30 Alert
flaga_pl_usa.640×300

Sekretarz energii USA Dan Brouilette ogłosił strategię przywrócenia przywództwa USA w energetyce jądrowej. Rząd amerykański ma wspierać eksport technologii jądrowych, na które liczy m.in. Polska.

Sekretarz energii Dan Brouillette ogłosił strategię Grupy Roboczej ds. Paliwa Jądrowego mającą na celu przywrócenie amerykańskiego przywództwa w dziedzinie energii jądrowej (Strategy to Restore American Nuclear Energy Leadership), będącą bezpośrednim rezultatem prac amerykańskiej grupy ekspertów, powołanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa 12 lipca 2019 roku.

Sekretarz Brouillette przedstawił kompleksową strategię, która określa potencjalne działania, na rzecz wzmacniania pozytywnych atrybutów energii jądrowej, ożywienia zdolności przemysłu wydobywczego i przetwórczego uranu, wzmocnienia amerykańskiej dominacji technologicznej i rozwoju eksportu, zapewniając jednocześnie zgodność z celami Stanów Zjednoczonych w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej i wzmacniania bezpieczeństwa narodowego.

– Upadek bazy przemysłowej USA w obszarze początkowej fazy cyklu paliwowego, jaki obserwujemy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zagroził naszemu interesowi i bezpieczeństwu narodowemu – powiedział sekretarz Brouillette. – Ta strategia przywracania amerykańskiego przywództwa w dziedzinie energii jądrowej dostrzega to zagrożenie i przedstawia szereg opcji politycznych mających na celu przywrócenie wiodącej roli USA w dziedzinie energii i technologii jądrowej. Ze względów bezpieczeństwa narodowego niezwykle ważne jest, abyśmy podejmowali śmiałe kroki w celu utrzymania i rozwoju całego amerykańskiego przemysłu jądrowego. Administracja prezydenta Trumpa jest zaangażowana w odzyskanie globalnej pozycji naszego kraju, jako światowego lidera w dziedzinie energii jądrowej.

Strategia przywracania amerykańskiego przywództwa w dziedzinie energii jądrowej zaleca:

  • Podjęcie natychmiastowych i odważnych działań w celu wzmocnienia przemysłu wydobywczego i przerobu uranu oraz przywrócenia rentowności całej pierwszej części jądrowego cyklu paliwowego.
  • Wykorzystanie amerykańskich innowacji technologicznych i inwestycji w zaawansowane badania naukowe i rozwój w dziedzinie jądrowej w celu konsolidacji postępu technicznego i wzmocnienia amerykańskiego przywództwa w dziedzinie nowej generacji technologii jądrowych.
  • Zapewnienie zdrowego i rozwijającego się sektora energii jądrowej, w którym górnicy uranu, dostawcy usług cyklu paliwowego i konstruktorzy reaktorów będą mogli sprzedawać swoje produkty i usługi.
  • Wspieranie przez cały rząd, amerykańskiego przemysłu jądrowego w eksporcie cywilnych technologii jądrowych, konkurującego na rynku międzynarodowym z przedsiębiorstwami państwowymi innych krajów.

Stany Zjednoczone mają obecnie dwie dobrze określone przyszłe potrzeby obronne w zakresie krajowych dostaw uranu: uran niskowzbogacony do produkcji trytu niezbędnego w latach 40. do utrzymania arsenały broni jądrowej oraz uran o wysokim stopniu wzbogacenia potrzebnego do zasilania reaktorów jądrowych w marynarce wojennej w latach 50. XXI wieku.

Strategia uznaje również, że bezpieczeństwo narodowe USA jest w pełni zintegrowane z pierwszą częścią jądrowego cyklu paliwowego – Stany Zjednoczone potrzebują silnego cywilnego przemysłu jądrowego, aby umożliwić obronę narodową. Wiarygodność amerykańskiego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej zależy od silnego cywilnego przemysłu jądrowego i pozycji lidera technologii jądrowych, w tym „wiodącego światowego standardu” zawartego w amerykańskich strukturach bezpieczeństwa jądrowego.

Jako wstępny i ważny krok na drodze przywracania amerykańskiego przywództwa w dziedzinie energii jądrowej Departament Energii wystąpił o przeznaczenie w roku budżetowym ponad dwóch mld dolarów na utrzymanie krajowej rezerwy uranu. Działanie to rozpocznie się od zakupu uranu w amerykańskich kopalniach i usług konwersji w amerykańskich firmach.

Grupa robocza ds. paliwa jądrowego (United States Nuclear Fuel Working Group – NFWG) została powołana w dniu 12 lipca 2019 roku w celu przeprowadzenia pełniejszej analizy względów bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do całego łańcucha dostaw paliwa jądrowego i złożenia sprawozdania prezydentowi. NFWG przyjęła podejście oparte na współpracy między agencjami, aby opracować opcje polityki w całym łańcuchu dostaw paliwa jądrowego w celu ożywienia amerykańskiego przemysłu jądrowego.

Amerykański plan eksportu technologii jądrowych może mieć istotne znaczenie dla realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Polska deklaruje, że chce zbudować 6-9 GW energetyki jądrowej do 2040 roku, ale wciąż nie wybrała partnera technologicznego. Władze w Warszawie sugerują, że mogą nim zostać Amerykanie.

Departament Energii USA/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Bomba większa niż atom