Pojemność bateryjnych magazynów energii w USA przekroczyła 1 GWh

11 września 2018, 08:15 Alert

Przedsiębiorstwa energetyczne w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się w dużym stopniu do przekroczenia w 2017 roku pojemności 1 GWh, zainstalowanej łącznie we wszystkich magazynach energii elektrycznej opartych o technologie bateryjne i przyłączonych do sieci elektroenergetycznej.

Źródło: WikiCommons

Pojemność magazynów energii przyłączonych do amerykańskich sieci elektroenergetycznych wyniosła na koniec 2017 roku 1,29 GWh, a odpowiadająca temu moc 922,8 MW. Na taką wartość złożyło się ponad 5160 systemów magazynowania energii. Przedsiębiorstwa energetyczne zainstalowały ponad 2,5 tys. systemów magazynowania energii, co przełożyło się na moc ok. 216 MW i ok. 524 MWh energii, czyli niemal połowę całkowitej pojemności zainstalowanej w USA. Wśród magazynów zainstalowanych przez przedsiębiorstwa prawie 70% była przeznaczona na cele własne przedsiębiorstw (np. poprawa jakości energii), a pozostałą część stanowiły m.in. przydomowe magazyny energii przyłączone do sieci.

Wśród przedsiębiorstw energetycznych z największą zainstalowaną pojemnością, aż trzy przekraczają 20 MWh. Analizując sytuację na rynku na przestrzeni lat można stwierdzić, że tempo rozwoju rynku magazynowania energii w USA i nie tylko, przyspiesza.

Energy Storage News/Martyna Lis