Ustawa o elektromobilności ma wejść w życie w 2018 roku

27 kwietnia 2017, 10:50 Alert
Fot.: Twitter/Ministerstwo Energii, wiceminister energii, Michał Kurtyka
fot, Ministerstwo Energii

W czwartek 27 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jak podkreślił minister, ustawa o elektromobilności ma wejść w życie w 2018 roku.

Ministerstwo Energii kieruje do konsultacji społecznych ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych – konstytucję dla czystego transportu. Założenia ustawy przedstawił na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister energii, Michał Kurtyka. Jak podał, konsultacje potrwają do końca maja. Michał Kurtyka wyjaśnił, że nowa ustawa ma stymulować rozwój elektromobilności i zastosowania takich paliw jak LNG i CNG. Określi też przepisy, dzięki którym będzie można rozbudować sieć ładowania „elektryków” oraz tankowania LNG i CNG.

Minister przypomniał, że plan na rzecz elektromobilności został przyjęty przez rząd 26 marca. Konsultacje społeczne dotyczące ustawy mają potrwać do końca maja. Pod koniec lutego nastąpiło także ważne przekierowanie środków UE z transportu miejskiego na paliwa alternatywne. Nastąpiło to we współpracy z samorządami. Jak powiedział wiceminister, zadaniem jest wykreowanie rozwoju rynku elektromobilności. Projekt ustawy przedstawia pięć korzyści dla kierowców, budujących infrastrukturę, dla transportu publicznego, dla innowacyjnych firm oraz korzyści dla producentów pojazdów.

– Wyzwanie przed jakim stanęliśmy to próba zdefiniowania rynku, stworzenie jego ram, zaś intencją ministerstwa jest pobudzenie, aby to prywatni przedsiębiorcy zapełnili rynek. Wybrano już punkty w 31 miastach, gdzie powstaną programy ładowania we współpracy z firmami energetycznymi i gminami. Chodzi o gminy powyżej 100 tys. mieszkańców. Pojawia się w ustawie nowe pojęcie „dostawca usługi oraz ładowania” – wyjaśnił Kurtyka.

Jak dodał minister, firmy które będą chciał wejść na ten rynek, będą mogły skorzystać z ulg amortyzacyjnych. Ustawa przewiduje m.in., że przy zakupie samochodu elektrycznego będzie można liczyć na niższą akcyzę. Elektryki będą mogły jeździć buspasami oraz parkować za darmo na płatnych parkingach. W ogólnodostępnym punkcie ładowania właściciel elektryka będzie też mógł wybrać dostawcę usługi ładowania, u którego będzie miał abonament lub będzie mógł wykupić taką usługę jednorazowo.Projekt zakłada, że do 2025 roku 50 proc. pojazdów centralnej administracji publicznej będzie elektryczna, zaś jednostki samorządu terytorialnego będą miały w tym czasie 30 proc. takich pojazdów.

-Chciałbym, by ta ustawa mogła wejść w życie od stycznia 2018 r. – wskazał podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.W projektowanej ustawie określono między innymi podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie punktami ładowania energią elektryczną i punktami tankowania gazu CNG. Projekt ustawy nakłada obowiązki w tym zakresie na operatorów systemów dystrybucyjnych zarówno gazowych, jak i elektroenergetycznych. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznych zostanie zobowiązany do przygotowania programu dotyczącego ogólnodostępnych punktów ładowania na obszarach określonych w ustawie. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursów na operatów infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych OSD będzie zobowiązany do wybudowania i zarządzania ogólnodostępnym punktem ładowania.

Natomiast operator systemu dystrybucyjnego gazowego będzie podmiotem zobowiązanym do sporządzenia programu budowy punktów tankowania gazu CNG i wybudowania infrastruktury, która zostanie wskazana w programie. Projekt zakłada stworzenie sieci bazowej infrastruktury paliw alternatywnych. W ocenie autorów projektu stworzenie takiej sieci, szczególnie w zakresie punktów ładowania pojazdów elektrycznych, jest pierwszym i najważniejszym krokiem w rozwoju rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce.

BiznesAlert.pl/Polska Agencja Prasowa