Ustawa o elektrowniach szczytowo-pompowych została przyjęta przez rząd

1 marca 2023, 07:15 Alert

Elektrownie szczytowo-pompowe mają być magazynami energii stabilizującymi rosnącą ilość Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO
Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Fot. PGE EO

Rząd przyjął projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (UD453). Wnioskodawcą była minister klimatu i środowiska.

Elektrownie szczytowo-pompowe są zaliczane do elektrowni wodnych, a ich praca polega na naprzemiennym zużyciu i uwalnianiu energii. Technologia tych jednostek opiera się na dwóch zbiornikach wodnych połączonych rurociągiem (np. sztucznych jeziorach), umieszczonych na różnych wysokościach terenu. W momencie nadwyżki, energia jest kierowana z sieci do elektrowni, gdzie wprawia w ruch turbinę “wyrzucającą” wodę poprzez rurociąg do górnego zbiornika. Tam jest magazynowana. W przypadku wzrostu zapotrzebowania energetycznego odbywa się zrzut wody do dolnego zbiornika, a wprawiona w ruch turbina produkuje energię elektryczną, która później trafia do sieci.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych to ujęcie wszystkich niezbędnych regulacji z obszarów planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz ochrony przyrody. W jej uzasadnieniu czytamy, że magazyny energii elektrycznej w postaci elektrowni szczytowo-pompowych mają mieć szczególne znaczenie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych.

Warto dodać, że przyjęcie ustawy to krok ku realizacji założeń Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 roku (PEP2040 – strategia energetyczna – przyp. red.), według których Odnawialne Źródła Energii (OZE) mają stanowić prawie 50 procent łącznej mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym. – Elektrownie te będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej, które stanowią kluczowy warunek dla transformacji energetycznej opartej o odnawialne źródła energii. Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią ważną rolę w utrzymaniu parametrów jakościowych energii elektrycznej w skali kraju przy wzroście udziału OZE. Ponadto, magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych – tłumaczy resort klimatu.

– Inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to zapewni szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez istotne zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym – informuje resort. – W Polsce mogłoby powstać sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Wniosek będzie zawierał szczegółowe informacje i dane, a także będą do niego załączone opinie, m.in. związane z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej stanowić będzie podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków – czytamy.

Jędrzej Stachura