Liberalizacja ustawy odległościowej będzie możliwa pod pewnymi warunkami

10 marca 2020, 17:00 Alert

Ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Planowane jest m.in. wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji – poinformowało ministerstwo rozwoju.

fot. Pixabay

Prace nad zmianą zapisów ustawy odległościowej trwają 

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, napisał w odpowiedzi na interpelację poselską, że nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod przewodnictwem ministra rozwoju i jest traktowana priorytetowo.

Ostateczny kształt ustawy nie jest jeszcze znany 

– Ostateczny kształt zmian nie został jeszcze określony, jednak ma wychodzić naprzeciw licznym sygnałom, napływającym do ministerstwa z wielu kierunków, w tym także zwykłych obywateli. (…) biorąc pod uwagę pierwotne przyczyny wprowadzenia w 2016 roku ograniczeń w lokalizowaniu elektrowni wiatrowych, za czynniki kluczowe dla stworzenia optymalnych warunków do uruchomienia nowych inwestycji, a także ich funkcjonowania z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron, główne kierunki planowanych zmian to wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienie odpowiedniego udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału mieszkańców korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie – napisał Murdzek.

– Spełnienie tych warunków będzie mogło stanowić podstawę dla ewentualnego uelastycznienia zasady 10H, jednakże z zachowaniem nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego lokowanie budynków nie będzie możliwe – dodał wiceminister.

Zasada „10H” to zakaz budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości.

Polska Agencja Prasowa

 

Minister rozwoju zapowiada nowelizację ustawy odległościowej w pierwszym półroczu tego roku