Liberalizacja ustawy odległościowej będzie możliwa pod pewnymi warunkami

10 marca 2020, 17:00 Alert
oze energetyka wiatrowa
fot. Pixabay

Ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Planowane jest m.in. wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji – poinformowało ministerstwo rozwoju.

Prace nad zmianą zapisów ustawy odległościowej trwają 

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, napisał w odpowiedzi na interpelację poselską, że nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod przewodnictwem ministra rozwoju i jest traktowana priorytetowo.

Ostateczny kształt ustawy nie jest jeszcze znany 

– Ostateczny kształt zmian nie został jeszcze określony, jednak ma wychodzić naprzeciw licznym sygnałom, napływającym do ministerstwa z wielu kierunków, w tym także zwykłych obywateli. (…) biorąc pod uwagę pierwotne przyczyny wprowadzenia w 2016 roku ograniczeń w lokalizowaniu elektrowni wiatrowych, za czynniki kluczowe dla stworzenia optymalnych warunków do uruchomienia nowych inwestycji, a także ich funkcjonowania z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron, główne kierunki planowanych zmian to wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienie odpowiedniego udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału mieszkańców korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie – napisał Murdzek.

– Spełnienie tych warunków będzie mogło stanowić podstawę dla ewentualnego uelastycznienia zasady 10H, jednakże z zachowaniem nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego lokowanie budynków nie będzie możliwe – dodał wiceminister.

Zasada „10H” to zakaz budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości.

Polska Agencja Prasowa

 

Minister rozwoju zapowiada nowelizację ustawy odległościowej w pierwszym półroczu tego roku