Projekt nowelizacji ustawy terminalowej wyszedł z komisji

5 czerwca 2018, 07:00 Alert
Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. PLNG
Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. PLNG

Projekt nowelizacji ustawy terminalowej został przyjęty w pierwszym czytaniu bez sprzeciwu na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa  oraz Komisji ds. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 28 głosami przy 4 wstrzymujących. Nikt z posłów obu Komisji nie głosował przeciw.

Wieczorem 4 czerwca na wspólnym posiedzeniu sejmowe Komisje do spraw Energii i Skarbu Państwa oraz ds Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Projekt nowelizacji po wprowadzeniu szeregu zmian do art. 1 i zaakceptowaniu pozostałych art. bez zmian, został przyjęty 28 głosami przy 4 wstrzymujących. Nikt z posłów obu Komisji nie głosował przeciw. Posiedzenie trwało niecałą godzinę.

Nowelizacja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Podkomisję powołały wspólnie obie Komisje na posiedzeniu 16 maja br. w ramach pierwszego czytania. Projekt ma znowelizować  ustawę specjalną, tzw. ustawę terminalową. Jak uzasadnił sekretarz stanu minister Piotr Naimski, znowelizowana ustawa ma zapewnić szybsze i sprawniejsze realizowanie strategicznego zadania - stworzenia warunków dla zdywersyfikowanego dostępu do nowych źródeł gazu w Polsce. A także ma umożliwić zbudowanie sieci przesyłu i dystrybucji gazu z tych źródeł. Nowelizacja ustawy „terminalowej” będzie więc ważna dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce – podkreślił minister Naimski.

Dotychczasowy system przesyłu był dostosowany głównie do dostaw importowych gazu z kierunku wschodniego. Jednak kontrakt jamalski wg planów nie będzie przedłużany, wygaśnie  z końcem 2022 roku. Od tej daty import – m.in. LNG – będzie realizowany z alternatywnych kierunków. Konieczna będzie przebudowa systemu przesyłu odpowiednio do tych kierunków. Wynikające stąd zadania inwestycyjne obejmą po pierwsze rozbudowę terminalu regazyfikacyjnego LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Rozbudowa umożliwi zwiększenie jego przepustowości, bunkrowanie statków oraz przeładunek gazu skroplonego do kontenerów kolejowych. Po drugie nowe zadania inwestycyjne zapewnią połączenie Polski ze złożami gazu na norweskim szelfie kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłu. Pozwoli to na dostawy do Polski około 10 mld m.sześc. gazu rocznie ( 60 proc. zapotrzebowania krajowego).

Konieczne zmiany

Zrealizowanie tych zadań wymaga następujących zmian w obowiązującej ustawie:

– zakresu niektórych inwestycji wymienionych w obecnym tekście ustawy ( art. 2 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz

art. 38 pkt 2),

– poszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących terminalowi (wymienionych w art. 38 pkt 2 i 3),

– zmiany niektórych procedur przewidzianych w ustawie, związanych z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji. Zmiany te zostały wprowadzone w projekcie nowelizacji.

Sprawozdanie Podkomisji przedstawiła jej przewodniczącą posłanka Anna Paluch ( PiS). Wyniki pierwszego czytania przedstawi na posiedzeniu Sejmu także posłanka Paluch.

Teresa Wójcik