W ustawie o OZE zapomniano o spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych?

28 czerwca 2016, 15:00 Energetyka

Z początkiem lipca mają wejść w życie nowe zapisy ustawy o OZE. Czy proponowane zmiany w systemie rozliczania nadwyżek energii wpłyną na opłacalność instalacji fotowoltaicznych? Zaskakujący jest brak uregulowania pozycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Montaż fotowoltaiki na dachu. Fot. Wikimedia Commons
Montaż fotowoltaiki na dachu. Fot. Wikimedia Commons

W miejsce przewidywanych wcześniej taryf gwarantowanych prosumenci będą mogli skorzystać z tzw. opustów w systemie rozliczania różnicy pomiędzy ilością wyprodukowanej a pobranej z sieci energii. Poprzednie rozwiązanie jest postrzegane przez prosumentów jako bardziej korzystne. Jednak nowe zapisy ustawowe pozwalają na włączenie kosztów przesyłu do rozliczenia z dostawcą energii, co wcześniej nie było możliwe.

Fotowoltaika nie straci na opłacalności

Wobec licznych wątpliwości co do opłacalności nowego systemu rozrachunku OPEUS Energia przygotował symulację porównawczą obydwu rozwiązań. Przyjęto następujące parametry instalacji: moc 5kWp, roczna produkcja ok. 4 800 kWh, roczne zużycie na poziomie 4 500 kWh, a koszt energii z sieci to 0,6 zł. Koszt montażu takiej to ok. 29 000 zł, przy czym można go zmniejszyć za pomocą dotacji do ok. 17 400 zł (40% dofinansowania). Założono również, że 30% produkowanej energii będzie zużywana bieżąco, a 70% oddawane do sieci.

– Biorąc pod uwagę poprzednie założenia ustawowe czas zwrotu inwestycji byłby relatywnie krótki i wynosił 6 – 7 lat. Dla tych samych parametrów wyjściowych okazało się, że nowy model nie zmienił znacząco okresu zwrotu – wynosi on 7 lat. Natomiast na pewno zablokował on możliwość pozyskania dodatkowego finansowania montażu instalacji w postaci dopłaty FIT. Zainteresowani wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych mogą jednak ubiegać się o wsparcie z programu Prosument – wyjaśnia Sławomir Reszke, prezes OPEUS Energia.

Co dalej ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi?

Drugą bardzo ważną zmianą w nowym kształcie ustawy jest brak szczegółowych wytycznych w odniesieniu do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Nie wiadomo, czy mogą one zostać prosumentem. Zgodnie z czerwcową nowelizacją prosument to: odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2) ), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.

– Z tego zapisu nie wynika jednoznacznie czy spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe produkujące energię na potrzeby własne budynków mogą być prosumentami. Brak wyraźnego określenia ich statusu jest niepokojący. Spółdzielcy i wspólnoty są grupą, która najczęściej zwraca się do nas z prośbą o przygotowanie i montaż systemów PV. W ten sposób chcą zmniejszyć koszty użytkowania budynków wielorodzinnych – dodaje Sławomir Reszke.

Wykorzystanie fotowoltaki do zasilenia, na przykład oświetlenia na klatkach schodowych czy wind, przynosi spółdzielniom i wspólnotom wymierne oszczędności. Co więcej, za sprawą funduszy unijnych, dzięki którym mogą sfinansować większą część inwestycji, jest to rozwiązanie w dwójnasób korzystne. Dobrym przykładem jest SM Wrocław-Południe, gdzie na jednym z jej obiektów zbudowano instalację złożoną z 153 modułów. Produkowana energia zapewnia zasilanie części wspólnych i obniży opłaty za mieszkania. Inwestycja w OZE to odczuwalna ulga w miesięcznych obciążeniach dla mieszkańców. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW wpływa na zmniejszenie comiesięcznych opłat nawet kilkuset rodzin. Spółdzielnia już złożyła kolejne wnioski o dotację i pożyczkę. Łączna moc wszystkich instalacji wykorzystywanych przez wrocławską spółdzielnię wyniesie 454 kW. Wartość inwestycji wyniesie 2,7 mln zł, z czego ponad 1 mln w formie dotacji, a 1,6 mln w postaci kredytu preferencyjnego.

W związku z dużym zainteresowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wykorzystaniem fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych doprecyzowanie zapisów ustawy powinno być naturalnym krokiem legislatorów.

Źródło: OPEUS Energia