Zmiany w radzie nadzorczej Veolii

17 kwietnia 2018, 11:00 Alert

Rada Nadzorcza Veolia Energia Polska zatwierdziła zmiany w zarządzie spółki. Od 3 kwietnia br. pan Frédéric Faroche zastąpił na stanowisku prezesa zarządu i dyrektora generalnego Veolii w Polsce pana Gérarda Bourland. Nowo powołanym wiceprezesem zarządu jest pan Fabien Ferrer. Gérard Bourland teraz odpowiada za biznes energetyczny Veolii w Europie środkowej i wschodniej.

F.Faroche. Fot. Veolia

Gérard Bourland pełnił funkcję prezesa Veolii w Polsce od 2013 r. Wprowadził wiele nowatorskich, efektywnych rozwiązań technicznych oraz przyjaznych dla środowiska i odbiorców ciepła systemowego wytwarzanego przez Veolię. Jednym z tych rozwiązań jest unikatowa w Europie „Inteligentna warszawska sieć ciepłownicza” oddana do użytku w ub. roku. To dobre podsumowanie 20-letniej obecności Grupy Veolia w Polsce.

Frédéric Faroche jest związany z Veolia od 1997 roku i posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Piastował funkcje kierownicze w spółkach Veolii w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach i na Litwie. Przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora generalnego Veolii w Bułgarii. Doskonale zna problemy i wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą i sektorem energetycznym w tej części Europy.

Fabien Ferrer, nowy wiceprezes zarządu, związany jest z Veolią od 1998 roku. W latach 2004-2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego Veolii w Polsce. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję dyrektora finansowego w dziale Energy Business w Veolii, w Pradze.

– Cieszę się, że znów jestem w Polsce. Grupa Veolia ma ważną rolę do odegrania w naszym, wciąż zmieniającym się świecie pełnym trudnych wyzwań, takich jak niedobór zasobów, globalne ocieplenie, czy zanieczyszczenie powietrza. Veolia w Polsce jest ważnym graczem w sektorze energetyki, posiadającym duże doświadczenie, wiele atutów i spore aktywa. Moją ambicją jest ugruntowanie naszej pozycji i takie zaadaptowanie naszej Grupy, by mogła wspomagać naszych klientów w pokonywaniu trudności i wnosić wkład do polskiej gospodarki. Veolia nadal chce współpracować w Polsce z klientami samorządowymi i przemysłowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz na rzecz poprawy wydajności infrastruktury publicznej – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu i dyrektor generalny, Grupy Veolia w Polsce.

Veolia Energia Polska