W 2016 roku prace nad dostarczeniem kaspijskiego gazu do Europy przyspieszą

21 marca 2016, 06:15 Alert
Maros Sevcovic

(Trend/Piotr Stępiński/Bartłomiej Sawicki/Wojciech Jakóbik)

Południowy Korytarz Gazowy jest jednym z największych, współczesnych projektów infrastrukturalnych – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosz Szefczovicz. Przemawiał podczas konferencji ,,Współpraca energetyczna UE z Państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Azji Centralnej” w Brukseli.

Wystąpienie Szefczovicza zostało opublikowane na stronach Komisji Europejskiej. Według niego KE spodziewa się, że w tym roku nastąpi znaczący postęp w realizacji projektu Południowego Korytarza Gazowego.

Jak informował 1 marca BiznesAlert.pl, w trakcie posiedzenia Rady Doradczej Południowego Korytarza Gazowego przyjęto wspólną deklarację. Dwunastu ministrów m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch biorących udział w spotkaniu zorganizowanym w stolicy Azerbejdżanu zadeklarowało wolę strategicznego rozwoju współpracy krajów zaangażowanych w budowę gazociągów Korytarza Południowego. Co istotne, mimo wzrostu napięcia w regionie swoje poparcie dla projektu wyraziła także Turcja.

Projekt Południowego Korytarza Gazowego przewiduje przesył gazu ziemnego azerskich, gazonośnych pól Shach Deniz leżących na Morzu Kaspijskim. Gaz będzie dostarczany w ramach projektu wydobywczego Shach Deniz 2. Całkowita długość gazociągu wynosić będzie 500 km.Trasa będzie przebiegać przez Azerbejdżan, Gruzję, Turcję docierając do Europy przez Bałkany. Gazociąg powinien przesyłać gaz do Europy już za 3 lata.