W 2019 roku Orlen przerobił prawie 33,9 mln ton ropy

13 lipca 2020, 16:30 Alert
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W 2019 roku Grupa Orlen przerobiła prawie 33,9 mln ton ropy naftowej. Koncern odnotował także rekordową sprzedaż na poziomie 43,3 mln ton – podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w opublikowanym raporcie zintegrowanym. Koncern  przekazał, że na inwestycje wydano tam ok. 5,5 mld zł.

W raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2019 r., płocki koncern wyjaśnił,  że w 2019 roku zintensyfikowano  działania w kierunku budowy multienergetycznego koncernu. – Mamy ambicję stać się liderem transformacji energetycznej w Polsce, a to wymaga stworzenia silnego koncernu o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków, odpornego na ryzyka i wahania rynkowe” – oświadczył we wstępie do raportu prezes PKN Orlen. Wspomniał on o m.in. o kontynuowanym  procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, a także o rozpoczętym wówczas i przejęciu Grupy Energa. Jak dodał, transakcja ta pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm oraz umożliwi dalszy rozwój obszarów, w których są one już aktywne, jak m.in. elektromobilność czy morskie farmy wiatrowe.

– Podejmowane działania optymalizacyjne, a także realizowane inwestycje rozwojowe przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe, w tym zysk netto na poziomie 4,3 mld zł – ocenił przez PKN Orlen, odnosząc się do rezultatów osiągniętych w 2019 r. przez Grupę Orlen. Zaznaczył przy tym, że stabilna sytuacja finansowa PKN Orlen pozwala na kontynuowanie tam akwizycji, jak również innych projektów strategicznych, w tym związanych z rozwojem aktywów rafineryjnych i Programem Rozwoju Petrochemii.

– W zeszłym roku przerobiliśmy prawie 33,9 mln ton ropy oraz odnotowaliśmy rekordową sprzedaż wolumenową na poziomie 43,3 mln ton” – podkreślił szef PKN Orlen, wyliczając osiągnięcia Grupy Orlen w 2019 r. W tym czasie, jak zaznaczył, w segmencie wydobycia płocki koncern „konsekwentnie realizował strategię zakładającą szczególną koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach”. Podał przy tym, iż łączne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne – PAP) PKN Orlen wyniosły na koniec 2019 r. 197,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu – PAP).

Obajtek, nawiązując do wyników Grupy Orlen za 2019 r. przypomniał, że w tym czasie zysk z działalności operacyjnej według LIFO, powiększony o amortyzację – EBITDA LIFO, przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów, wyniósł tam 9,2 mld zł – o ponad 0,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. – Do tego sukcesu znacząco przyczynił się m.in. bardzo dobry wynik sektora detalicznego, który dostarczył ponad 3 mld zł zysku EBITDA. To najwyższy wynik detalu w historii koncernu – podkreślił szef PKN Orlen w liście do akcjonariuszy zamieszczonym w Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2019 roku

Zwracając uwagę na to, iż „jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój firmy są inwestycje”, Obajtek wskazał, że „w ubiegłym roku Grupa Orlen przeznaczyła na ten cel ok. 5,5 mld zł”. Wspomniał jednocześnie o zakończonej budowie instalacji PPF Splitter w rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach na Litwie i instalacji metatezy w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku.

– Spółkę Orlen Południe konsekwentnie przekształcamy w nowoczesną biorafinerię, dlatego w zakładzie w Trzebini zainaugurowaliśmy budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Zakupiliśmy też licencję i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Z kolei w spółce Anwil rozpoczęliśmy realizację inwestycji, które zwiększą o połowę moce wytwórcze nawozów – wyliczył prezes PKN Orlen. Dodał, iż w ostatnim czasie rozpoczęła się w płockiej rafinerii spółki budowa instalacji visbreakingu, dzięki której pogłębiony zostanie przerób ropy naftowej.

Obajtek ocenił też, że „istotnym wkładem w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej będzie także budowa instalacji do oczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie Orlen Południe w Trzebini”. Jak dodał, Grupa Orlen dysponuje już infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, a w 2021 r. takie stacje powstaną w jej ramach również w Czechach.

W Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za 2019 r. płocki koncern wyjaśnił, iż jego Grupa prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. „Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy Orlen to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do 110 krajów” – podał PKN Orlen.

Jak zaznaczył, Grupa Orlen „jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,8 GWe”.

PKN Orlen/Polska Agencja Prasowa/BiznesAlert.pl