W Orlen Laboratorium wynegocjowano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

17 stycznia 2019, 15:04 Alert

W Orlen Laboratorium z grupy PKN Orlen wynegocjowano ostateczne zapisy Zakładowego Układ Zbiorowego Pracy (ZUZP). Pierwsze spotkania w sprawie ZUZP odbyły się tam jeszcze w 2010 r., a negocjacje prowadzono z przerwami przez 8 lat – podała w czwartek spółka.

fot. Orlen Upstream

Jak ocenił prezes Orlen Laboratorium Marek Witkowski, wynegocjowanie ZUZP „jest istotne zarówno dla dalszego rozwoju spółki, jak i jej pracowników”. Przypomniał jednocześnie, iż obecnie w spółce funkcjonuje „6 odmiennych systemów wynagradzania, co nie zapewnia jednolitych standardów”.

„Zawarcie ZUZP pozwoli na ujednolicenie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, przywróci motywacyjny charakter premiowania, poprawi zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Ma też za zadanie zapewnić poprawę jakości pracy i przyczynić się do minimalizacji ryzyk wynikających z aktualnego kształtowania się rynku pracy” – oświadczył Witkowski, cytowany w komunikacie spółki.

Orlen Laboratorium przypomniało, że „pierwsze spotkania w sprawie ZUZP odbyły się w 2010 r., a negocjacje z przerwami trwały przez 8 lat” – ostatnia sesja negocjacyjna odbyła się tam 15 stycznia. „Sukces negocjacji Orlen Laboratorium i strony społecznej w związku z aktualizacją Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy” – oznajmiła spółka.

Jak zaznaczono w komunikacie Orlen Laboratorium, „strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach dotyczących ZUZP, czyli tabeli wynagrodzeń, taryfikatora stanowisk pracy, systemu premiowania, nagrody rocznej, wykupu nagród jubileuszowych, pozostawienia odpraw emerytalno-rentowych, jako składnika wygasającego dla pracowników przejętych do spółki w trybie art. 231 KP – Kodeksu pracy”.

Orlen Laboratorium jest podmiotem zależnym PKN Orlen, działa od 2003 r., po wydzieleniu ze struktur płockiego koncernu, a w 2016 r. przekształconym w spółkę akcyjną. Specjalizuje się w analizach ropy i paliw, produktów ropopochodnych, a także wód, ścieków, gleby i powietrza. Usługi analityczne prowadzi poprzez sieć swych placówek laboratoryjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Spółka zatrudnia ok. 600 pracowników.

Polska Agencja Prasowa