TAG: Orlen Laboratorium

Analizy laboratoryjne, pobór próbek wód i ścieków, wykonywane dotychczas przez Orlen Eko, przejmuje inna spółka z Grupy Orlen, specjalizująca […]
W Orlen Laboratorium z grupy PKN Orlen wynegocjowano ostateczne zapisy Zakładowego Układ Zbiorowego Pracy (ZUZP). Pierwsze spotkania w sprawie ZUZP […]