W Szczecinie o Polityce Surowcowej Państwa

11 kwietnia 2018, 17:00 Alert
Szczecin

W Szczecinie 18 kwietnia eksperci i przedsiębiorcy będą dyskutować o polityce surowcowej. Spotkanie w Uniwersytecie Szczecińskim (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych, ul. Adama Mickiewicza 16, godz. 10:30 – 16:00) odbędzie się w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Spotkanie w Szczecinie dotyczyć będzie IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa”. Projekt PSP składa się z dziewięciu filarów.

Konsultacje, które odbyły się już w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Toruniu i we Wrocławiu, przyciągają szereg ekspertów, przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, ośrodków naukowo-badawczych i przedsiębiorców oraz wszystkich interesariuszy budowanej polityki surowcowej, każdorazowo gromadząc od dwustu do trzystu uczestników.

Dyskusja w formie trzech paneli tematycznych („Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych”, „Eksperci i przedsiębiorcy o aspektach międzynarodowych PSP”, „Gospodarowanie surowcami mineralnymi na przykładzie bursztynu”) poruszy tematykę związaną z IV Filarem PSP oraz omówi aspekty polityki surowcowej w regionie zachodniopomorskim i lubuskim.

IV filar PSP realizuje elementy strategii zabezpieczania dostaw kluczowych surowców drogą importu oraz poprzez współpracę międzynarodową. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytania czy konieczne jest zapewnienie podaży surowców deficytowych ze źródeł zewnętrznych oraz jak to wpływa na rozwój gospodarczy kraju. Poruszony zostanie także temat eksploatacji zagranicznych złóż oraz przestawiony Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO), w ramach którego Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (12 luty 2018 r.). Omówione zostanie również wydobycie bursztynu w Polsce.
Regionalne konsultacje dążą do wspólnego wypracowania elementów wdrażanej polityki surowcowej, takich jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Eksperci, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz samorządowcy i politycy poruszają istotne problemy, i kierunki budowanej polityki surowcowej. Głos społeczności związanej z surowcami ma wpływ na budowaną PSP.

W projekcie PSP przyjęto, że polityka surowcowa jest zbiorem regulacji gospodarowania surowcami mineralnymi, mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa. Polska, która jest zaliczana do krajów bogatych w surowce mineralne, jak do tej pory strategii takiej nie ma, co ma się zmienić. Korzyści z tego płynące to między innymi zmniejszenie ryzyk w podaży surowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju, co wpłynie na wzrost gospodarczy.
Projekt PSP zainicjowany jest w Ministerstwie Środowiska przez Głównego Geologa Kraju, prof. Mariusza Oriona Jędryska, który także jest Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Kolejne, po szczecińskim, spotkanie odbędzie się w Łodzi 16 maja. Następne w Kielcach, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i podsumowujące w Warszawie. Ostateczna wersja projektu PSP ma być gotowa na przełomie 2018 i 2019 roku.

Państwowy Instytut Geologiczny