Wakacje bez korków w Jankach i Raszynie

17 lipca 2015, 17:26 Alert

Dzisiaj obwodnica Janek, czyli  nowo wybudowana trasa S8 z Opaczy do  Janek została oddana do ruchu.

Fragment trasy S8, który zostanie dzisiaj w nocy oddany kierowcom do ruchu ma długości ok.  5,8 km, pozwoli na ominięcie zakorkowanych Janek i Raszyna kierowcom udającym się w stronę Wrocławia i Katowic. Został wybudowany w ramach kontraktu na przebudowę drogi s8 na 11 km odcinku z Opaczy do Paszkowa  do parametrów trasy ekspresowej. Zgodnie z kontraktem, który obejmuje również  budowę 2,5 km  łącznika  do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721  inwestycja ma zostać zrealizowana do   grudnia 2015 roku.

Oddanie pierwszego fragmentu drogi na 5 miesięcy przed planowanym terminem to zasługa m.in.  dobrej i sprawnej współpracy pomiędzy GDDKiA jako inwestorem i Wykonawcą, wysokich standardów zarządzania kontraktem w tym szybkiego podejmowania decyzji na dynamicznej budowie i wsparcia ze strony inwestora na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych w celu usprawnienia procesu.

Udostępnienie  kierowcom fragmentu trasy  będącego obwodnicą Janek  usprawni i przyspieszy  wyjazd z Warszawy w kierunkach południowych. Kierowcom jadącym w kierunku Wrocławia i Katowic umożliwi unikniecie  przejazdu przez Janki i Raszyn. Znacznie zmaleje również ruch na  Alei Krakowskiej, która będzie prowadziła najdogodniejszą drogą wyjazdową w kierunku Krakowa.

Do grudnia 2015 roku realizowane będą dalsze prace zmierzające do zakończenia kontraktu.

O inwestycji:  

Nowa trasa  ekspresowa będzie miała  na odcinku Opacz – Paszków trzy pasy ruchu w obu kierunkach,  trasa GP – dwa pasy ruchu.  

Wybudowane  zostaną obiekty inżynierskie (5 kładek, 4 mosty, 13 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt) w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z tą trasą oraz węzły drogowe:  Puchały, Warszawa Janki, Paszków.

Inwestycja warta 565,7 mln zł  jest współfinansowana z dotacji unijnych w ramach POIiŚ 2007 – 2013

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad