Warski: CETA zwiększy konkurencyjność gospodarek

3 listopada 2016, 07:30 Innowacje

Zniesienie ograniczeń celnych, stałe, sprawnie funkcjonujące trybunały ds. handlowych, zwiększenie konkurencyjności na rynku i poszanowanie obowiązujących w UE norm i przepisów – to zdaniem gościa audycji Rynek Opinii w Radiu Dla Ciebie, dr Wojciecha Warskiego, eksperta Business Centre Club, podstawowe zalety wynikające z przyjęcia umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.

– Umowa o wolnym handlu z Kanadą w perspektywie krótkookresowej nie spowoduje praktycznie żadnych, większych zmian. W perspektywie długookresowej oznacza to zaś szanse na poszerzenie ekspansji polskich przedsiębiorstw w Kanadzie. Bilans handlowy z Kanadą Polska ma już dodatni. W wielu obszarach nie byliśmy jednak obecni ze względu na dzielące nas odległości czy cła. Umowa będzie miała znaczenie dla konsumentów, którzy będą mogli dokonywać zakupów w Kanadzie bez konieczności załatwiania kwestii związanych z cłem – uważa ekspert BCC.

Tusk, Trudeau i Juncker. Fot. Kancelaria Premiera Kanady

„CETA porządkuje przepisy handlowe”

Zdaniem ekspert BCC nie ma obaw, że na bazie tej umowy, do Unii Europejskiej trafią produkty wytworze w USA. – Bardzo mocno w tej umowie zaakcentowano reguły pochodzenia danego towaru. Jeśli coś będzie sprzedawane z Kanady, poprzez filę amerykańskiej firmy w Kanadzie, to nadal będzie to produktów amerykański. Tego typu umowy porządkują wiele zapisów handlowych między podmiotami państwowymi lub organizacjami. Upraszcza wiele przepisów handlowych. Pozwala także na unikanie bardzo sztucznych konstrukcji, które mają na celu ominięcie barier handlowych. Podobnie będzie to miało miejsce w przypadku umowy handlowej z USA – podkreślił gość audycji Rynek Opinii.

„Umowa z Kanadą to szansa dla małego i średniego biznesu”

– Tego typu umowy są dla małego i średniego biznesu i dla przeciętnych konsumentów, a nie dla wielkich korporacji. Dla przykładu koszty wejścia małej polskiej firmy na rynek kanadyjski będzie znacznie mniejszy dzięki tej umowie. Bariera będzie znacznie mniejsza. Wielkie koncerny tej umowy nie potrzebują, poza elementem dotyczącym zniesienia cła. W sensie operacyjnym, duże firmy ze swoich możliwości biznesowych już korzystają, a jeśli tego nie robią to wynika to tylko z faktu, że im się to nie opłaca – podkreślił dr Warski.

„Arbitraże będą korzystniejsze od obecnych zapisów”

– W dyskusji dotyczącej arbitraży narosło wiele nieporozumień. Arbitraż będzie miał formę trybunału obsługującego sprawy związane z umową CETA. To będzie trybunał arbitrażowy powołany przez kraje uczestniczące w tym porozumieniu i będzie to ciało stałe. Polska w umowie handlowej z Kanadą też ma zapisaną możliwość arbitrażu, choć jest to mniej korzystne. Jest to de facto arbitraż prywatny powołany doraźnie – podkreślił gość Radia Dla Ciebie.

Zdaniem Wojciecha Warskiego nie ma także obaw, że dla przykładu, koncerny kanadyjskie, które będą chciały w Europie poszukiwać gazu łupkowego będą pozywać Komisję Europejską za ewentualne utrudnianie tych prac. – W przypadku prac za gazem łupkowym w Europie, są one regulowane w ścisły sposób prawem środowiskowym i w dalszym ciągu te przepisy będą musiały być respektowane. CETA pozwoli, że kwestie dotyczące wejścia na rynek będą uproszczone, ale przepisy i reguły naszego prawa będą dalej obowiązywać – podkreślił Warski.

W kwestii arbitrażu, zdaniem eksperta, jeśli firma skarży państwo to nie musi oznaczać, że działanie to jest złe z punktu widzenia obywatela. – To dobrze, że będzie funkcjonować szybkie i sprawne sądownictwo. Przypomnijmy sobie bowiem jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Najprostsza sprawa handlowa, podatkowa w Polsce trwa nawet 2-3 lata. Jeśli więc wyobrazimy sobie, że pojawi się jakikolwiek spór gospodarczy, to będzie on  trwał bardzo długo, a w biznesie liczy się sprawność i szybkość. To że będzie funkcjonować taki sprawny trybunał to zaleta, a nie zarzut – zaznaczył ekspert BCC.

Jako przykład podczas rozmowy w audycji podano ustawę antywiatrakową. – Moim zdaniem jest to wręcz skandaliczna ustawa. Prywatnym firmom, które zainwestowały na określonych zasadach, przy określonym środowisku prawno – podatkowym daną pulę środków na rozwój branży, teraz zabiera się im prawa nabyte. Większość firmy będzie musiało sprzedać te projekty wiatrowe ze stratą dla siebie lub wręcz upadną –zaznaczył gość audycji.

„GMO nie zaleje Polski i  Europy”

Zdaniem eksperta przez umowę CETA żywność genetycznie modyfikowana nie zaleje europejskiego rynku. – Dla przykładu modyfikowana kukurydza, jeśli jest oznaczona, już dociera na polski rynek. Wszystkie ograniczenia, które obowiązują żywność pozostają w mocy. To że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Kanadzie nie oznacza, że automatycznie będzie także dopuszczony w Europie. Nie będzie to jednak tak działać, wręcz przeciwnie. Wszystkie ograniczenia funkcjonujące w Europie będą działać także w Kanadzie – zaznaczył Warski.

Dzięki CETA lepszy biznes będzie wypierać gorszy

– Umowa handlowa CETA podnosi konkurencyjność gospodarek. Dzięki tej umowie nie będzie już miejsca dla gorszych. Jest to zła wiadomość dla słabych biznesów, a dobra dla konkurencyjnych gospodarek. To przełoży się na konsumenta, poprzez niższe ceny na sklepowych półkach. Nie oczekujmy, jednak, że zaraz po wejściu w życie tej umowy ceny produktów wywodzących się z Kanady spadną dramatycznie. To są procesy długoterminowe, które mają korzystne przełożenie na podstawę prowadzenia biznesu i w końcowym efekcie przekłada się to na niższe ceny. Będą tanieć także produkty krajowe, bo będzie konkurencja w postaci zagranicznych produktów – podkreślił gość audycji.

– Przyjęcie CETA to jeden koniecznych warunków, aby w kolejnym etapie zacieśniania więzi gospodarczych z Ameryką Północną podpisać umowę o wolnym handlu z USA. Gdyby CETA nie została podpisana to wówczas TTIP byłoby martwe. Dzięki podpisanej umowie z Kanadą decyzje dotyczące przyszłości porozumienia handlowego z USA wciąż są otwarte – zakończył dr Wojciech Warski.

Cała rozmowa do odsłuchania na stronie Radia Dla Ciebie: Rynek Opinii: CETA a relacje UE i Kanady