Wasiak: Nowa infrastruktura lotniska w Katowicach

19 czerwca 2015, 14:49 Infrastruktura

Katowickie lotnisko stale się rozwija. Otwierane są nowe połączenia, pozyskiwane są kolejne linie lotnicze. Modernizowana i rozbudowywana jest infrastruktura, przy znacznym zaangażowaniu unijnych środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, czego przykładem są uroczyście otwierane dzisiaj obiekty – powiedziała minister Maria Wasiak podczas oficjalnego podsumowania największego w historii Katowice Airport programu inwestycyjnego. Budowa i rozbudowa infrastruktury lotniskowej oraz związanej z kontrolą ruchu lotniczego od wielu lat jest jednym z priorytetów polskiego rządu.

Prowadzone inwestycje miały na celu zwiększenie przepustowości portów lotniczych oraz przepustowości związanej z przestrzenią powietrzną. Chodziło też o zagwarantowanie największego możliwego bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego – podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju.

Nowa hala przylotów jest jednym z najnowocześniejszych tego typu budynków w Polsce. Pierwsi pasażerowie skorzystają z niej już w sobotę 27 czerwca br. Terminal polepszy komfort obsługi pasażerów przylatujących do Katowic. Większość powierzchni zajmie hol odbioru bagażu z karuzelami oraz miejsca do odprawy paszportowej. Pozostałą wypełnią biura Służby Celnej, Straży Granicznej, pomieszczenia dla firm obsługujących terminal przylotowy oraz bagażownia. Do budynku zostaną przeniesione stanowiska wypożyczalni samochodów. Hala przylotów, razem z pozostałymi terminalami, umożliwi obsługę ok. 4 mln pasażerów na rok w odlotach oraz 6,5 mln w przylotach.

Inwestycja jest częścią wartego ponad 149 mln zł przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice”. Jego elementami są również budowa nowej bazy CARGO – etap I (płyta postojowa cargo wraz z drogą kołowania E0 – oddanie do użytku w lipcu br.), modernizacja systemu odwadniającego w porcie, budowa stanowiska odladzania samolotów – oddanie do użytku w lipcu br. oraz modernizacja istniejącego hangaru i budowa nowego. Wartość unijnego dofinansowania to niemal 58 mln zł.

Pyrzowice stały się także jednym z trzech polskich lotnisk pasażerskich z drogą startową o długości powyżej trzech kilometrów. Dzięki temu bezpiecznie wzbić się w powietrze mogą nawet największe samoloty, w pełni załadowane i zatankowane. Oprócz wyposażenia w świetlne i radiowe pomoce nawigacyjne, przy pasie zainstalowano urządzenia systemu METEO, w tym m.in. system ICE ALERT alarmujący o wystąpieniu oblodzenia na nawierzchni. Dzięki rozbudowanemu oświetleniu na które składa się 1097 lamp nawigacyjnych, już w drugiej połowie 2016 r. na pyrzowickim lotnisku zacznie obowiązywać druga kategoria operacji lotniczych. Po jej wprowadzeniu samoloty będą mogły lądować przy dwukrotnie gorszych warunkach atmosferycznych niż obecnie.

Droga startowa oddana do użytku pod koniec maja br. powstała w ramach projektu pn. „Port lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”, który obejmował też zakończoną w lipcu 2013 r. rozbudowę płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim i modernizację dróg kołowania E1, E2 i D. Całkowity koszt to ponad 275 mln zł, a dofinansowanie UE blisko 107,5 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju