Wasiak: Zakończenie konsultacji projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

2 lutego 2015, 10:59 Drogi

Ponad 20 tysięcy wniosków i uwag wpłynęło dotychczas do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji publicznych do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Projekt programu został przygotowany w oparciu o określone przez Polskę strategiczne cele rozwoju infrastruktury do 2023 r. Podstawowym celem Programu jest w związku z tym dokończenie sieci dróg w Polsce i takie skomunikowanie głównych miast, aby czas przejazdu między nimi skrócił się o co najmniej 15%. Na realizację programu mamy prawie 93 mld zł – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak na spotkaniu zamykającym konsultacje projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.  

Maria Wasiak podkreśliła na spotkaniu, że resort infrastruktury i rozwoju będzie poszukiwać także nowych źródeł finansowania, tak aby w nowej perspektywie finansowej zostały zrealizowane także inwestycje spoza listy podstawowej Programu. Ostateczną decyzję o zakresie i kształcie nowego Programu podejmie rząd.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju