Waszczykowski: Polska popiera zachodni kurs Mołdawii

12 kwietnia 2017, 07:30 Bezpieczeństwo
Witold Waszczykowski Mołdawia
Polsko-mołdawskie rozmowy w Warszawie. Fot. MSZ

– Cieszymy się, że Mołdawia podpisała porozumienie z Unią Europejską. Jesteśmy gotowi do dzielenia się naszymi doświadczeniami na drodze do UE i NATO – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas rozmowy z Andreiem Galburem, wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych i europejskiej integracji Mołdawii.

 

Szef polskiego MSZ zapewnił, że Polska będzie kontynuować wsparcie dla proeuropejskiego kursu rządu mołdawskiego poprzez realizację projektów rozwojowych, organizację szkoleń i przekazywanie ekspertyz. – Jesteśmy szczerze zainteresowani europejskim kursem rządu mołdawskiego – zaznaczył minister Waszczykowski.

Szef polskiej dyplomacji wyraził ponadto zadowolenie z polsko-mołdawskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przypomniał o polskim wsparciu w organizacji Biura Łącznikowego NATO w Kiszyniowie. – Liczę na to, że Mołdawia podtrzyma swoje zaangażowanie na rzecz pogłębienia współpracy z NATO – mówił. Minister odniósł się także do kwestii statusu Naddniestrza. – Polska opowiada się za rozwiązaniem uwzględniającym zasadę suwerenności i integralności Mołdawii. Podkreślam tu znaczenie formatu 5+2 – stwierdził.

Minister podziękował za gotowość Mołdawii do wspierania polskich inicjatyw regionalnych, takich jak strategia karpacka czy też zbliżające się kolejne spotkanie przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej. – W lipcu będziemy obchodzić 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Bardzo się cieszę, że kontakty między naszymi krajami układają się tak dobrze. Mam nadzieję, że ta wizyta podniesie je na wyższy poziom – podsumował minister Waszczykowski.

 


Minister Galbur podziękował za konsekwentne wsparcie Polski dla proeuropejskich aspiracji jego kraju. – Doceniamy rolę Polski jako inicjatora platformy Partnerstwa Wschodniego – podkreślił. – Dla Mołdawii realizacja umowy stowarzyszeniowej stanowi największy priorytet. Zarówno rząd, jak i parlament zrobią wszystko, co jest konieczne, aby wykonać zobowiązania wynikające z podpisanej z Unią umowy – dodał.

Głównym celem wizyty wicepremiera Galbura w Polsce jest udział w jutrzejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, organizowanym w ramach polskiej prezydencji w V4.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych