Wchodzi w życie ustawa, która ma złagodzić wzrost cen gazu

14 grudnia 2021, 15:00 Alert

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że weszła w życie nowelizacja ustawy prawo energetyczne, która ma zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dzięki niej sprzedawcy gazu mają możliwość składania wniosków taryfowych rozkładających podwyżki na trzy kolejne lata.

URE podał, że 10 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia drugiego grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – prawo energetyczne. – Zmiany wprowadzone tą nowelizacją, w części dotyczącej zasad kalkulacji taryf, mają zapobiec ryzyku jednej, skumulowanej podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych w 2022 r. i jednocześnie zapewnić sprzedawcom tego paliwa możliwość odzyskania kosztów poniesionych w związku z zakupem gazu na potrzeby swoich klientów w dłuższym horyzoncie czasowym. W efekcie wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych może być jednorazowo niższy, ale odzyskiwanie przychodów będzie następowało w kolejnych latach poprzez stosowanie cen uwzględniających odroczone w ten sposób koszty. Oznacza to, że w tych latach ceny gazu będą wyższe od wynikających z bieżących kosztów zakupu tego paliwa, także gdy ceny hurtowe gazu wrócą do niższych poziomów – czytamy w komunikacie.

Zdaniem URE, nowo wprowadzany mechanizm jest rozwiązaniem szczególnym, wynikającym z aktualnej sytuacji na krajowym i europejskim rynku gazu. Gwarantuje on, że firmy sprzedające gaz będą mogły przenieść bieżący wzrost cen zakupu surowca na kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić go tylko w aktualnie kalkulowanej taryfie. Do 30 czerwca 2022 roku sprzedawcy gazu będą mogli przedłożyć prezesowi URE taryfę na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych skalkulowaną na podstawie tylko części kosztów uzasadnionych tj. części kosztu zakupu gazu. Natomiast nieuwzględnioną w obecnej taryfie część kosztów sprzedawca będzie mógł odzyskać w kolejnych taryfach obowiązujących od początku 2023 roku lub cenach i stawkach opłat ustalonych na rynkach konkurencyjnych, przez kolejne trzy lata, czyli do końca 2025 roku.

Nowelizacja ogranicza również wysokość podwyżki w kolejnej taryfie, która mogłaby wynikać z przerzucenia do niej dodatkowych – wcześniej nie uwzględnionych – kosztów. Podwyżka w taryfie ustalonej na podstawie nowej regulacji w okresie kolejnych 12 miesięcy nie będzie mogła przekroczyć 25 procent poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty – czytamy w komunikacie URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

Łukaszenka kolejny raz straszy zakręceniem kurka z gazem