Przedsiębiorstwa węglowe w Polsce notują wzrost przychodów

21 września 2022, 17:00 Alert

Spółki węglowe zwiększają swoje przychody w pierwszej połowie 2022 roku względem analogicznego okresu w 2021 roku. Ich łączne przychody ze sprzedaży węgla wynoszą ponad 17 mld zł.

Węgiel. Fot. Węglokoks
Węgiel. Fot. Węglokoks

Spółki węglowe zarabiają coraz więcej

Przychody finansowe spółek zajmujących się wydobyciem węgla w Polsce wyraźnie wzrosły względem poprzedniego roku. Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku, gdzie skonsolidowane przychody wyniosły 1,46 mld zł, co stanowi wzrost rzędu 34,9 procent w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku. Wtedy przychód netto wyniósł nieco ponad miliard zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała przychód ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych w wysokości 10,5 mld zł w pierwszym półroczu 2022 roku. Wartość ta wynika  z handlu węglem kamiennym jak i koksem oraz produktami węglopochodnymi. Z kolei spółka Węglokoks podała na Twitterze, że osiągnęła skonsolidowany przychód rządu 2,6 mld zł w tym samym okresie. W swoim półrocznym raporcie Grupa Tauron również notuje wzrost przychodów względem poprzednich lat. Przekazuje, że ze sprzedaży węgla uzyskała przychód o wartości 538 mln zł, gdzie w roku poprzednim było to 202 mln zł.

Z kolei Grupa Bumech, która jest właścicielem kopalni Silesia, w pierwszym kwartale 2022 roku odnotowała przychód ze sprzedaży węgla rzędu 97,84 mln zł, co jest zmianą w stosunku do zeszłego roku, kiedy wartość ta wynosiła 64,29 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu podała, że łączna wartość przychodów osiągniętych przez polski sektor węglowy ze sprzedaży „czarnego złota” wynosiła ponad 17 mld w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku.

Tauron/Bumech/JWW/Lubelski Węgiel Bogdanka/Węglokoks/Agencja Rozwoju Przemysłu/Szymon Borowski

MAP: Polska odbierze 10 milionów ton węgla do końca 2022 roku