Wendel: Inwestycje w transport nadal będą finansowane z funduszy europejskich

5 marca 2015, 14:30 Drogi
budowa

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel uczestniczyła w XXII edycji Forum Gospodarczego, odbywającego się w tym roku pod nową nazwą – Welconomy Forum in Toruń.

– Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia firm – mówiła wiceminister podczas panelu na temat nowej puli Funduszy Europejskich. Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie programy na nową perspektywę. Kolejne uruchamiane będą sukcesywnie, zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. 
- Nadal finansowane będą inwestycje w infrastrukturę transportową, ochronę środowiska i energetykę, a także te z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – zaznaczyła wiceminister Wendel.  – Istotne wsparcie otrzymają miasta wojewódzkie wraz z okolicznymi gminami na realizację m.in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną – dodała.

Według wiceminister zwiększy się rola zwrotnych form finansowania inwestycji (takich jak pożyczki czy kredyty), przede wszystkim w przypadku projektów firm. Dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wykorzystywane głównie w działaniach dotyczących wzmacniania ich konkurencyjności, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, inwestycji w B+R i innowacji oraz tworzenia firm.
Wiceminister Iwona Wendel zaznaczyła, że wymogiem Unii Europejskiej jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji. – Unijne środki zainwestujemy w obszary, które stanowią nasz potencjał rozwojowy. Na poziomie krajowym określono je w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Jest ich 19, podzielonych na 5 działów – powiedziała. Są nimi m.in. zrównoważona energetyka oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. 
– Dodatkowo, każdy region wybrał własne specjalizacje – zaznaczyła wiceminister Wendel. Województwa najczęściej wskazywały na: technologie informacyjno-komunikacyjne, przemysł energetyczny. Wiceminister poinformowała, że określanie inteligentnych specjalizacji nie jest procesem zamkniętym. – W przyszłości mogą się pojawić nowe dziedziny, w które warto będzie zainwestować – podkreśliła.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju