Wiceminister na obchodach święta WAT

30 listopada 2015, 08:50 Bezpieczeństwo
OficerowieWojsko

Niezwykle znamienne jest to, że założona w 1828 roku Szkoła Podchorążych Piechoty stała się kolebką jednego z naszych najważniejszych zrywów niepodległościowych. Od tamtej chwili na zawsze losy podchorążych złączyły się nierozerwalnie z losami naszej Ojczyzny – mówił wiceminister Bartłomiej Grabski na uroczystej zbiórce z okazji święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego.


Podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski zaznaczył, że – Wojskowa Akademia Techniczna stanowi kuźnię profesjonalnych kadr oficerskich, które z jednej strony oznaczają się ponadprzeciętną wiedzą techniczną, zaś z drugiej wyjątkową i tak cenną w dzisiejszym świecie postawą patriotyczną. Jest to połączenie, które daje gwarancję rzetelności, pracowitości, zaangażowania i poświęcenia w służbie dla Polski. Są to cechy, którymi odznaczali się podchorążowie czasów insurekcji kościuszkowskiej, a które w XXI wieku nie straciły na wartości.
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej wygłaszając okolicznościowe przemówienie przypomniał, że uczelnia kontynuuje chlubne tradycje, ale jednocześnie proponuje innowacyjne rozwiązania naukowo-badawcze przyczyniając się do rozwoju sił zbrojonych. Jak dodał gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk codzienna praca społeczności akademickiej odbywa się w myśl nadrzędnej dewizy „Omnia pro patria – „Wszystko dla Ojczyzny”.

Wiceminister Grabski skierował do zebranych słowa uznania – Dziękuję kadrze naukowej uczelni, iż od lat trafnie potrafi określić w jakich dziedzinach technologicznych nasz kraj będzie wymagał utworzenia wyspecjalizowanych kadr, zapewniających państwu bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym, tak niespokojnym świecie, kiedy nasz kraj musi mierzyć się z często nieprzewidywalnymi, asymetrycznymi zagrożeniami, a zarazem wyzwaniami, takimi jak ekspansja tzw. Państwa Islamskiego czy sytuacja za naszą wschodnią granicą. W tym kontekście specjalistyczna wiedza techniczna, zdobywana przez podchorążych i słuchaczy na kierunkach takich jak kryptologia i cyberbezpieczeństwo, informatyka czy logistyka nabiera jeszcze istotniejszego wymiaru.

Święto technicznej Alma Mater było także okazją do wręczania kadrze, pracownikom i studentom odznaczeń państwowych i resortowych, medali, odznak pamiątkowych i dyplomów.

Do tradycji Dnia Podchorążego wpisało się na trwałe symboliczne przekazanie władzy w uczelni podchorążym i studentom. Zgodnie z wydanym i odczytanym na tę okoliczność rozkazem specjalnym, odebrali oni od kierownictwa uczelni stosowne certyfikaty. Tym samym rozpoczęli sprawowanie władzy na czas świętowania jako honorowa komenda i honorowa warta.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej