Wielka Brytania wytwarza więcej energii z OZE niż z węgla

2 sierpnia 2016, 10:45 Alert

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, brytyjskie władze przedstawiły informacje na temat krajowego miksu energii elektrycznej za ubiegły rok. Zwraca uwagę większy udział generacji z odnawialnych źródeł energii niż z elektrowni węglowych.

Udział OZE w brytyjskim miksie energetycznym w 2015 r. sięgnął aż 25 proc., a generacja zielonej energii wzrosła na Wyspach w ujęciu rok do roku o 29 proc., co tłumaczone jest wzrostem zainstalowanego potencjału elektrowni wiatrowych i słonecznych.

Produkcja energii z morskich farm wiatrowych wzrosła o 30 proc. w porównaniu do roku 2014, a współczynnik wykorzystania ich mocy wyniósł 41,1 proc. i był wyższy niż w przypadku elektrowni gazowych (31,7 proc.).

W ubiegłym roku udział węgla w brytyjskim miksie energetycznym zmalał do 22 proc., a udział energetyki jądrowej wyniósł 21 proc. Natomiast największym źródłem energii były elektrownie gazowe.

W ujęciu całkowitej konsumpcji energii w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem energetyki cieplnej i transportu, udział OZE wzrósł w ubiegłym roku do 8,3 proc. wobec 7,1 proc. w roku 2014.

Unijny cel OZE dla Wielkiej Brytanii to dojście do poziomu 15 proc. do roku 2020, czyli podobnie jak w przypadku celu wyznaczonego dla Polski.