Wielka Brytania wytwarza więcej energii z OZE niż z węgla

2 sierpnia 2016, 10:45 Alert
energetyka wiatrak oze morskie farmy wiatrowe offshore

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, brytyjskie władze przedstawiły informacje na temat krajowego miksu energii elektrycznej za ubiegły rok. Zwraca uwagę większy udział generacji z odnawialnych źródeł energii niż z elektrowni węglowych.

Udział OZE w brytyjskim miksie energetycznym w 2015 r. sięgnął aż 25 proc., a generacja zielonej energii wzrosła na Wyspach w ujęciu rok do roku o 29 proc., co tłumaczone jest wzrostem zainstalowanego potencjału elektrowni wiatrowych i słonecznych.

Produkcja energii z morskich farm wiatrowych wzrosła o 30 proc. w porównaniu do roku 2014, a współczynnik wykorzystania ich mocy wyniósł 41,1 proc. i był wyższy niż w przypadku elektrowni gazowych (31,7 proc.).

W ubiegłym roku udział węgla w brytyjskim miksie energetycznym zmalał do 22 proc., a udział energetyki jądrowej wyniósł 21 proc. Natomiast największym źródłem energii były elektrownie gazowe.

W ujęciu całkowitej konsumpcji energii w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem energetyki cieplnej i transportu, udział OZE wzrósł w ubiegłym roku do 8,3 proc. wobec 7,1 proc. w roku 2014.

Unijny cel OZE dla Wielkiej Brytanii to dojście do poziomu 15 proc. do roku 2020, czyli podobnie jak w przypadku celu wyznaczonego dla Polski.