W 2018 roku Europa dodała 2,6 GW energii wiatrowej do systemu energetycznego

8 lutego 2019, 15:30 Alert

To najnowsze dane europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Wind Europe.

Fot. BiznesAlert

Nowe moce z 2018 roku zwiększyły zdolność kontynentu do generacji morskiej energii wiatrowej o 18 procent. W tym roku uruchomiono także nowe morskie farmy wiatrowe. Liderem w instalacjach pozostaje dalej Wielka Brytania oraz Niemcy. Te dwa kraje łącznie zainstalowały 86 procent nowych mocy: odpowiednio 1,3 GW i 969 MW. Wielka Brytania jak dotąd zainstalowała największe turbiny morskie na świecie o mocy 8,8 MW oraz otworzyła największą farmę wiatrową – Walney 3 o mocy 657 MW.

Obecnie stary kontynent posiada 105 morskich elektrowni wiatrowych zainstalowanych przez deweloperów z 11 krajów o łącznej mocy 18,5 GW. Morskie instalacje stanowią 10 procent ogólnych mocy wiatrowych w Europie.
– Morska energia wiatrowa nadal rośnie w Europie w siłę. Jej całkowita moc wzrosła w zeszłym roku o kolejne 18 procent. Energia z morza stanowi około 2 procent zużywanej energii elektrycznej. Przy dużej liczbie projektów bilans ten znacząco wzrośnie – powiedział Giles Dickson, szef Wind Europe.

W 2018 roku 12 nowych farm wiatrowych uzyskało już decyzję inwestycyjną. Dodadzą one 4,2 GW nowych mocy o wartości około 10,3 miliardów euro.

Następne 2-3 lata będą czasem wzmożonych inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie w Polsce. Jednak ze względu na obowiązującą zasadę minimalnej odległości farm od gospodarstw nie będzie można tam zastosować używanych dzisiaj powszechnie na świecie turbin o mocy jednostkowej przekraczającej 4 MW. Bez zniesienia ograniczeń inwestorzy nie podejmą się przygotowania kolejnych projektów, więc po 2020 r. będziemy mieli znów do czynienia z luką inwestycyjną w budowie nowych farm lądowych i stopniowym wyłączaniem obecnych mocy wiatrowych. Rozpoczęcie inwestycji w farmy na Bałtyku tylko częściowo to zrekompensuje – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Wind Europe/PSEW/Patrycja Rapacka