Wind Europe: Technologię recyklingu łopat wiatrowych trzeba uprzemysłowić

28 maja 2020, 12:00 Alert
fot. Wind Europe
fot. Wind Europe

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Wind Europe, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kompozytowego (EUCIA) opracowały wspólnie strategię rozwoju recyklingu łopat turbin wiatrowych w raporcie „Accelerating Wind Turbine Blade Circularity”.

Szczególne wyzwanie

Odpady pochodzące ze zużytych instalacji OZE będą szczególnym wyzwaniem dla branży energetycznej, w tym energetyki wiatrowej. Istotny więc będzie rozwój gałęzi recyklingu łopat wiatrowych. WindEurope zauważa, że dziś 85-90 procent całkowitej masy łopat można poddać recyklingowi. Problemem jest wymóg trwałości, przez który wykonane są one ze skomplikowanych materiałów kompozytowych.

Adamcio: Drugie życie śmigieł z elektrowni wiatrowych (ROZMOWA)

– Kończy się już żywotność turbin pierwszej generacji – informuje Giles Dickson, szef Wind Europe. Zauważa, że wiele z nich zostanie zastąpionych nowymi turbinami, które już dziś są o wiele wydajniejsze. – Szacujemy, że około 14 tysięcy łopat w Europie zostanie wycofanych z eksploatacji. Recykling starych śmigieł jest priorytetem, ponieważ przestrzegamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – tłumaczy Dickson. Szef Wind Europe podkreśla, że współpraca z CEFIC i EUCIA jest kluczem do rozwoju technologii recyklingu oraz łańcuchów wartości.

fot. WindEurope

fot. WindEurope

– EuCIA ciężko pracowała, aby lepiej oszacować ilość odpadów kompozytowych po wycofaniu z eksploatacji w Europie. Dzięki Wind Europe mogliśmy zweryfikować nasze ustalenia dotyczące rynków wiatrowych, które będą podstawą dalszych strategicznych programów i działań promujących recykling kompozytów – mówi Roberto Frassine, prezes EUCIA.

Z raportu płynie kilka najważniejszych wniosków. Istnieje szereg technologii recyklingu łopat turbin wiatrowych, ale te rozwiązania nie są dostępne jeszcze na skalę przemysłową i nie są konkurencyjne pod względem ekonomicznym. Dzisiaj główną technologią recyklingu opadów kompozytowych jest współprzetwarzanie cementu. Wymaga on zwiększonego finansowania badań i innowacji.

fot. WindEurope

fot. WindEurope

Współprzetwarzanie cementu musi znaleźć zastosowanie w szerszej skali. Wszystkie strategie produkcji łopat, obok projektowania, testowania i konserwacji, powinny uwzględniać także technologię dedykowanego recyklingu. Wymaga to lepszego zrozumienia wpływu na środowisko, wyboru materiałów podczas projektowania i różnych metod przetwarzania odpadów po zakończeniu eksploatacji.

Recykling kompozytów stanowi wyzwanie międzysektorowe. Konieczne jest aktywne zaangażowanie wszystkich sektorów i organów stosujących materiały kompozytowe w celu opracowania opłacalnych rozwiązań i silnych europejskich łańcuchów wartości.

WindEurope/Patrycja Rapacka

Widuch: Polskie farmy wiatrowe w stanie agonalnym. Ich recykling jest możliwy (ROZMOWA)