Wind Europe: Technologię recyklingu łopat wiatrowych trzeba uprzemysłowić

28 maja 2020, 12:00 Alert

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Wind Europe, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kompozytowego (EUCIA) opracowały wspólnie strategię rozwoju recyklingu łopat turbin wiatrowych w raporcie „Accelerating Wind Turbine Blade Circularity”.

fot. Wind Europe
fot. Wind Europe

Szczególne wyzwanie

Odpady pochodzące ze zużytych instalacji OZE będą szczególnym wyzwaniem dla branży energetycznej, w tym energetyki wiatrowej. Istotny więc będzie rozwój gałęzi recyklingu łopat wiatrowych. WindEurope zauważa, że dziś 85-90 procent całkowitej masy łopat można poddać recyklingowi. Problemem jest wymóg trwałości, przez który wykonane są one ze skomplikowanych materiałów kompozytowych.

Adamcio: Drugie życie śmigieł z elektrowni wiatrowych (ROZMOWA)

– Kończy się już żywotność turbin pierwszej generacji – informuje Giles Dickson, szef Wind Europe. Zauważa, że wiele z nich zostanie zastąpionych nowymi turbinami, które już dziś są o wiele wydajniejsze. – Szacujemy, że około 14 tysięcy łopat w Europie zostanie wycofanych z eksploatacji. Recykling starych śmigieł jest priorytetem, ponieważ przestrzegamy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – tłumaczy Dickson. Szef Wind Europe podkreśla, że współpraca z CEFIC i EUCIA jest kluczem do rozwoju technologii recyklingu oraz łańcuchów wartości.

fot. WindEurope

fot. WindEurope

– EuCIA ciężko pracowała, aby lepiej oszacować ilość odpadów kompozytowych po wycofaniu z eksploatacji w Europie. Dzięki Wind Europe mogliśmy zweryfikować nasze ustalenia dotyczące rynków wiatrowych, które będą podstawą dalszych strategicznych programów i działań promujących recykling kompozytów – mówi Roberto Frassine, prezes EUCIA.

Z raportu płynie kilka najważniejszych wniosków. Istnieje szereg technologii recyklingu łopat turbin wiatrowych, ale te rozwiązania nie są dostępne jeszcze na skalę przemysłową i nie są konkurencyjne pod względem ekonomicznym. Dzisiaj główną technologią recyklingu opadów kompozytowych jest współprzetwarzanie cementu. Wymaga on zwiększonego finansowania badań i innowacji.

fot. WindEurope

fot. WindEurope

Współprzetwarzanie cementu musi znaleźć zastosowanie w szerszej skali. Wszystkie strategie produkcji łopat, obok projektowania, testowania i konserwacji, powinny uwzględniać także technologię dedykowanego recyklingu. Wymaga to lepszego zrozumienia wpływu na środowisko, wyboru materiałów podczas projektowania i różnych metod przetwarzania odpadów po zakończeniu eksploatacji.

Recykling kompozytów stanowi wyzwanie międzysektorowe. Konieczne jest aktywne zaangażowanie wszystkich sektorów i organów stosujących materiały kompozytowe w celu opracowania opłacalnych rozwiązań i silnych europejskich łańcuchów wartości.

WindEurope/Patrycja Rapacka

Widuch: Polskie farmy wiatrowe w stanie agonalnym. Ich recykling jest możliwy (ROZMOWA)