WiseEuropa: Czy Polska gra z Europą w zielone?

7 lipca 2021, 07:15 Energetyka

W najnowszej analizie WiseEuropa zaznacza, że spełnienie unijnych wymogów będzie wymagało podniesienia poprzeczki na etapie wdrażania planu. Organizacja twierdzi, że w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) przeznaczono zbyt mało funduszy na zieloną transformację.

Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)
Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

Zdaniem WiseEuropa, polski Krajowy Plan Odbudowy czeka na ocenę Komisji Europejskiej i zatwierdzenie przez Radę. Komisja powinna przedstawić swoje stanowisko do końca lipca. Potem Rada będzie miała cztery tygodnie na przyjęcie formalnej decyzji implementacyjnej, która otworzy Polsce dostęp do środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także szczegółowo określi, jak powinny być wydawane – czytamy.

– W przypadku Polski zapisy zawarte w decyzji wdrożeniowej będą bardzo istotne. Okazuje się bowiem, że polski plan na razie nie spełnia kluczowego wymogu unijnych przepisów dotyczących funduszy na odbudowę, tzn. nie gwarantuje, że 37 procent wszystkich środków trafi na działania przyczyniające się do zielonej transformacji – piszą autorzy. Analiza WiseEuropa pokazuje, że przeprowadzona w ramach projektu GreenRecoveryTracker, w obecnym kształcie KPO przeznacza tylko 28 procent środków na zielone przedsięwzięcia. Do tego duża część tych środków ma pochodzić z komponentu pożyczkowego. W komponencie dotacyjnym na zielone projekty przypada tylko 13 procent.

Organizacja podkreśla, że jednocześnie aż 38 procent środków z KPO przeznaczono na inwestycje, które będą istotne z punktu widzenia zielonej transformacji i ochrony klimatu, bo dotyczą sektorów takich jak wytwarzanie energii, transport czy sektor budynków, ale ich wpływ może być albo korzystny, albo szkodliwy, w zależności od tego, jak zostaną wdrożone.

W swojej analizie WiseEuropa zwraca także uwagę na kilka innych czynników, które mogą utrudnić efektywne wykorzystanie funduszy na odbudowę jako instrumentu zielonej transformacji. Dokument można znaleźć tutaj.

WiseEuropa/Jędrzej Stachura

Nowaczewski: Dlaczego elektrownie wirtualne znajdą się w Krajowym Planie Odbudowy?