Wizyta ministra obrony w WSzW w Łodzi

15 lipca 2015, 10:00 Bezpieczeństwo
Fot. mjr Robert Siemaszko/DKS MON
Fot. mjr Robert Siemaszko/DKS MON

– Pracując nad różnymi koncepcjami zwiększenia bezpieczeństwa państwa widzimy znaczącą rolę dla Wojewódzkich Sztabów Wojskowych – powiedział wicepremier Tomasz Siemoniak podczas wizyty spotkania z kadrą i pracownikami WSzW w Łodzi.

Wojewódzkie sztaby pełnią ważną rolę w SZRP. Współpracują z organizacjami pozarządowymi, wspierają działania klas mundurowych oraz współpracują z jednostkami wojskowymi.

Minister Siemoniak przypomniał, że  23 czerwca 2015 r podpisał  „koncepcję doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych” (decyzja nr 224/MON), zgodnie z którą od  1 stycznia 2016 roku rozpocznie się istotna reforma NSR. Chcemy, aby wojewódzkie sztaby stanowiły „kręgosłup” systemu bezpieczeństwa państwa, by organizowały one obronę terytorialną jeśli chodzi o rezerwistów. Chcemy także, aby rozwijały współpracę z organizacjami proobronnymi- zaznaczył wicepremier.

Szef resortu obrony przedstawił także pierwsze podsumowanie akcji – „czas ochotników”, która od marca jest prowadzona w WKU. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.  Dotychczas 11 tys. osób zostało zarejestrowanych. W drugiej połowie roku przewidujemy różne formy działań adresowanych do tych osób –  poinformował minister Siemoniak.

Ministrowi towarzyszył pełnomocnik MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych gen. Bogusław Pacek.

Reforma NSR, która rozpocznie się 1 stycznia 2016 roku, będzie polegała na:

•    utworzeniu w ciągu 3 lat komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych.  W pierwszej kolejności będzie on tworzony w oparciu o Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, a następnie o Wojewódzkie Komendy Uzupełnień,

•    zwiększeniu uzawodowienia sił zbrojnych do poziomu 110 tys. (więcej o 10 tys.) w ciągu 8 lat,

•    zmniejszeniu komponentu operacyjnego z dotychczasowego etatu 20 tys. przeznaczonego dla żołnierzy NSR do 8 tys.

•    utworzeniu komponentu terytorialnego z 2 tys. etatów przeznaczonych dla NSR i 500 etatów dla żołnierzy zawodowych.

Żołnierze zawodowi wyznaczeni na stanowiska w tych komponentach będą odpowiedzialni za dowodzenie, zasadnicze obszary decydujące o gotowości terytorialnych oddziałów i pododdziałów oraz ich zdolności do realizacji zadań.  Dwa tysiące stanowisk dla NSR to etaty dla żołnierzy NSR powoływanych w ciągu roku na szkolenia z możliwością obsady jednego etatu przez 2 lub 3 żołnierzy na jednym stanowisku.

W czasie pokoju faktyczny stan ewidencyjny tego komponentu będzie wynosił ok. 5-6 tys. żołnierzy NSR pełniących służbę rotacyjnie.

W czasie pokoju terytorialne oddziały i pododdziały funkcjonować będą jako jednostki podległe WSzW i WKU, a w praktyce dyslokowane obok jednostek operacyjnych w ramach posiadanej infrastruktury.

W etacie 8 tys. żołnierzy NSR w komponencie operacyjnym, przewiduje się także możliwość nadawania na te stanowiska większej liczby przydziałów kryzysowych. Stąd też stan ewidencyjny żołnierzy NSR w komponencie operacyjnym powinien wynosić do 15,5 tys.

Komponent operacyjny SZ działać będzie w tymczasowych strukturach.

Źródło: MON