Wizyta przyszłych attaché obrony w DGRSZ

20 lipca 2015, 10:00 Alert

(DGRSZ/mjr Michał Romańczuk)

Spotkanie z przyszłymi attache obrony RP.
Spotkanie z przyszłymi attache obrony RP.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych spotkał się z przyszłymi attaché obrony RP we Francji, w Gruzji, Serbii oraz na Litwie.

Generał dywizji Mirosław Różański przyjął oficerów przed ich planowanym wyjazdem na placówki. Pułkownik Mariusz Grzybowski obejmie obowiązki attaché obrony przy Ambasadzie RP w Tbilisi (Gruzja), pułkownik Sławomir Pawlikowski w Paryżu (Francja), pułkownik Zbigniew Rosiński w Belgradzie (Serbia), natomiast pułkownik Mirosław Wójcik w Wilnie (Litwa).

Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych ze współpracą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek z ataszatami, m.in. podczas ćwiczeń wojskowych oraz obustronnych wizyt.