TAG: Attaché

Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Jerzy Michałowski spotkał się 26 sierpnia z attaché ds. obrony przy […]
Generał dywizji Jerzy Michałowski – zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnał kończącego służbę w Polsce […]
Generał dywizji Mirosław Różański Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych pożegnał kończącego trzyletnią służbę w Polsce attache […]
(Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/ppłk Artur Goławski) Płk Roumen Kondew, kończący służbę na stanowisku attaché obrony […]
(DGRSZ/mjr Michał Romańczuk) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych spotkał się z przyszłymi attaché obrony RP we Francji, w Gruzji, […]