Soboń: Wniosek prenotyfikacyjny ws. górnictwa został złożony w Komisji Europejskiej

28 maja 2021, 10:30 Alert

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złożył do Komisji Europejskiej wniosek prenotyfikacyjny dotyczący programu transformacji górnictwa węgla kamiennego – poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

Prenotyfikacja

Wiceszef MAP podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych powiedział, że złożony przez UOKiK wniosek prenotyfikacyjny będzie jeszcze – w dialogu z Komisją Europejską – uzupełniany i przeformułowywany, by w późniejszym wniosku notyfikacyjnym zaprezentować taki system dla górnictwa, który zyska akceptację Komisji i będzie podstawą nowej ustawy górniczej.

Prenotyfikacja to rodzaj postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jest ono prowadzone między państwem członkowskim UE a Komisją i nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W tym czasie służby Komisji oraz państwa członkowskie mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy. Ma to wpłynąć na lepsze przygotowanie późniejszej notyfikacji. W toku takiego postępowania państwa ubiegające się o notyfikację mogą liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanych projektów.

Wiceminister Soboń potwierdził, że na piątek planowane jest podpisanie umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa, parafowanej przez stronę społeczną i rządową 28 kwietnia. Zastrzegł, że do zaplanowanego w piątek na godzinę 16.00 podpisania umowy dojdzie, jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego. – Zakładam, że nic się nie wydarzy i jutro o 16.00 tę umowę podpiszemy – powiedział Soboń.

Wiceminister zapowiedział, że po prenotyfikacji rozwiązań dla górnictwa, MAP przygotuje projekt nowej ustawy górniczej, szczegółowo określającej system pomocy publicznej dla sektora węglowego, wypracowany i uzgodniony w umowie społecznej. Soboń wyraził nadzieję, że prezentacja projektu tej ustawy będzie możliwa we wrześniu lub październiku, po akceptacji KE. Wcześniej ma dojść do nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy górniczej, na podstawie której nastąpi m.in. likwidacja należącego do PGG ruchu Pokój.

Soboń poinformował, że szczegóły planowanej pomocy publicznej dla górnictwa w kolejnych latach (chodzi m.in. o roczną wielkość wydatków budżetowych) zostaną przedstawione po prenotyfikacji umowy dla górnictwa, na etapie przygotowania projektu stosownej ustawy, któremu ma towarzyszyć ocena skutków tej regulacji. Harmonogram dalszych działań ma znaleźć się w nowej ustawie.

Parafowanie umowy społecznej, określającej zasady i tempo stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego oraz mechanizmy wsparcia transformacji Śląska, nastąpiło 28 kwietnia 2021 roku w Katowicach. Ustalono wówczas, że przed ostatecznym podpisaniem dokument mają zaakceptować statutowe gremia uczestniczących w negocjacjach organizacji związkowych. Ostatnie związki zgodziły się na podpisanie umowy w ubiegłym tygodniu.

Polska Agencja Prasowa

Soboń: Czesi przedstawią projekt umowy w sprawie Turowa