PSG pomoże zbudować pierwszy wodorociąg w Polsce i nie tylko

30 stycznia 2021, 11:00 Alert

Współpraca firm polskich na rzecz gospodarki wodorowej zakłada między innymi budowę gazociągu w pełni poświęconego transportowi wodoru, czyli swoistego wodorociągu. Polska Spółka Gazownictwa weźmie udział w tym projekcie.

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa z Grupą Kapitałową PGNiG dołączyła w połowie grudnia do partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej ogłoszonego przez ministerstwo klimatu i środowiska. PSG liczy, że ta transformacja nie będzie gwałtowna i rewolucyjna, lecz będzie dobrze przemyślaną dynamiczną przemianą.

PSG informuje, że będzie aktywnie uczestniczyć w opracowaniu „Planu inwestycji wodorowych” – zestawiania priorytetowych projektów, które mają m.in. zapewnić rozwój sieci dystrybucji wodoru. Zgodnie z planem, niezbędne jest wybudowanie rurociągu przeznaczonego tylko do transportu tego gazu oraz wsparcie rozwoju i upowszechnienia metod produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii. Należy dodać, że porozumienie, do którego dołączyła Polska Spółka Gazownictwa nie będzie jednak skutkowało wykluczeniem z obrotu wodoru produkowanego ze źródeł konwencjonalnych, np. wytwarzanego z gazu ziemnego.

– W całej Unii Europejskiej jednym z głównych tematów związanych z branżą energetyczną jest radykalne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, co w naszych warunkach sprowadzi się do odejścia od węgla na rzecz gazu i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Mając na uwadze wyzwania czekające Polskę w oparciu o długofalową politykę Unii Europejskiej tzw. Europejski Zielony Ład, czyli m.in. założenie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz priorytet w wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii PSG już od wielu lat analizuje możliwości technologiczne i regulacyjne dotyczące poszerzenia funkcjonalności infrastruktury gazowej o zdolność do transportu gazu ziemnego z domieszką innych gazów, przede wszystkim wytworzonych ze źródeł OZE tj. biometanu, wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego – informuje PSG. – Naszym zdaniem modernizacja i rozbudowa sieci gazowych w kierunku dystrybucji paliw gazowych OZE pozwoli także pozyskać nowych odbiorców z sektorów energetycznego, transportowego, a także sektorów przemysłowych, które wykorzystują paliwo gazowe w celu ograniczania śladu węglowego swoich wyrobów. To działanie wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wszystkie te zagadnienia odzwierciedlane są w planach strategicznych spółki.

PSG na początek rozpoczęła analizy możliwości transportu domieszki wodoru gazociągami oraz potrzebne modernizacje sieci. Wyzwaniem pozostaje bezpieczeństwo dostaw tego gazu wybuchowego. Spółka zamierza jednak takżę dystrybuować inne gazy odnawialne, dlatego ogłosiła w połowie 2020 roku plan przyłączenia biometanowni do jej sieci dystrybucyjnej. PSG chce mieć możliwość dystrybucji do miliarda m sześc. biometanu rocznie w 2025 roku i do czterech mld m sześc. w 2030 roku. – Chcemy stworzyć efektywne ekonomicznie i optymalne technicznie warunki umożliwiające przyłączenie do sieci gazowej biometanowni i innych źródeł gazów odnawialnych. Obecnie PSG jest przygotowana proceduralnie do przyłączenia do sieci i współpracy z biometanowniami: zidentyfikowaliśmy bariery natury technicznej i prawnej dla wtłaczania tego paliwa do sieci dystrybucyjnej, określiliśmy procedury usprawniające proces przyłączania biometanowni oraz opracowaliśmy wymagania dla biometanu, który będzie dystrybuowany naszą siecią – informuje.

– Gazowe sieci dystrybucyjne w Polsce nie były dotychczas zasilane paliwem ze źródeł odnawialnych. Do tego na razie nie ma jeszcze mechanizmów wsparcia inwestycji w zakresie wytwarzania biometanu, przyłączenia tego typu źródeł do sieci gazowej oraz mechanizmów rozliczeń wydatków związanych z dystrybucją paliw odnawialnych. Wytwórnie biometanu zlokalizowane są zwykle w oddali od potencjalnych odbiorców paliwa gazowego, a istniejące lokalne sieci dystrybucyjne obecnie w znacznej części mają niewystarczający poziom chłonności dla przyjmowania tego gazu. Dlatego przyłączenie instalacji biometanowni może być możliwe zwykle po wybudowaniu odcinka gazociągu o znacznej długości – z reguły ponad 10 km – i zamontowania układu sprężarek w celu zatłoczenia gazu do sieci wysokiego ciśnienia, a to wymaga dużych nakładów inwestycyjnych – czytamy w komunikacie tej spółki.

– Monitorujemy nowe technologie ważne dla sektora energetycznego i obserwujemy wprowadzane przez rząd zachęty wspierające zazielenianie gazu. Będziemy gotowi współuczestniczyć w biometanowej ewolucji. PSG liczy, że ta transformacja nie będzie gwałtowna i rewolucyjna, lecz będzie dobrze przemyślaną dynamiczną przemianą – komunikuje PSG.

Polska Spółka Gazownictwa/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Polska Hydrogen Ready, czyli jak realizować strategię bez strategii