Wojciech Chmielewski podsekretarzem stanu w MSP

24 lipca 2015, 11:00 Energetyka
2-11626

Wojciech Chmielewski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Z resortem skarbu jest związany od 2000 roku. Od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prywatyzacji, a od 2013 roku – Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. Odpowiadał m.in. za przygotowanie i realizację projektów prywatyzacji giełdowych oraz branżowych, takich spółek, jak Tauron, Bogdanka, Zespół Elektrowni PAK, Jastrzębska Spółka Węglowa czy ZGH Bolesław.

Wojciech Chmielewski zasiadał w radach nadzorczych spółek nadzorowanych przez Skarb Państwa, m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Enea, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Stocznia Gdynia.

Jest magistrem filologii polskiej (ukończył w 1995 r.) i politologii (1998 r.) Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe „Polityki Publiczne w Europie” na Uniwersytecie Strasbourg III (1997 r.), Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (2000 r.) oraz Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz École Nationale d’Administration w Paryżu).

Biegle mówi w języku angielskim i francuskim. Jego hobby to literatura.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa