Wójcik: Światowi potentaci zasobów ropy i handlu „czarnym złotem”

19 sierpnia 2016, 07:00 Energetyka
ropa platforma
fot. ENI

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

To nie Bliski Wschód jest największym potentatem naftowym, lecz kontynent amerykański. Brytyjski Daily Telegraph opublikował listę krajów posiadających największe udokumentowane zasoby ropy naftowej wraz z danymi o dostawach na rynku. 

Według tej listy największe zasoby ropy posiada Wenezuela, ale najwięcej surowca na rynek dostarczają  Stany Zjednoczone. Wenezuela posiada aż 17,7 proc. światowych rezerw, czyli dwukrotnie więcej niż Irak, a osiem razy więcej niż USA. Tyle, że w globalnym handlu udział ropy wenezuelskiej to tylko 3 proc. Drugie miejsce pod względem posiadanych zasobów „czarnego złota” zajmuje Arabia Saudyjska – kraj ten dysponuje 15,9 proc. światowych zasobów. Saudyjczycy mają też drugie miejsce w zaopatrywaniu globalnego rynku ropą (12,5 proc.).

Kanada jest trzecia pod względem wielkości udokumentowanych złóż ropy na świecie – 10,2 proc. Plasuje się na piątym miejscu jako handlowy dostawca. Następny jest Iran, posiadający 9,3 proc. światowych udokumentowanych zasobów z których dostarcza na rynek 3,6 proc. ropy. Tyle samo, co Irak, dysponujący częścią światowych złóż wynoszącą 8,5 proc..

Kuwejt jest dopiero na szóstym miejscu ( 6,2 proc.), dostarcza zaś 3 proc. ropy na światowy rynek. Za Kuwejtem sklasyfikowano Rosję, której zasoby stanowią 6,1 proc. zasobów światowych. Jednak Rosja zajmuję trzecie miejsce w światowym handlu ropą. Ósme miejsce przypada Zjednoczonym Emiratom Arabskim ( 5,8 proc.), dostarczającym 3,7 proc. globalnych dostaw. Dziewiąta pozycja  przypada Libii (2,9 proc.), która na rynek światowy dostarcza tylko 0,5 proc. ropy. Pierwszą dziesiątkę zamyka Nigeria, której złoża zawierają 2,22 proc. zasobów światowych, ale z jej pól naftowych pochodzi 2,6 proc. światowego zaopatrzenia. Dopiero na 11 miejscu znajdują się udokumentowane złoża ropy posiadane przez USA ( 2,2 proc.) . Ale to Amerykanie dostarczają najwięcej, bo 15 proc. ropy na światowy rynek.