Wójcik: Zmiany w regulacjach łupkowych

11 marca 2014, 16:46 Energetyka

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl 

Premier stwierdził, że jego rząd uznaje za konieczne jak najlepsze zabezpieczenie dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. Konieczne jest wg ocen rządu uniezależnienie Polski od importu gazu z Rosji. Skalę zagrożenia na skutek zależności od dostaw rosyjskich w całej pełni poznajemy. Dlatego szczególne znaczenie ma dla rządu 1)gaz łupkowy, 2)gazoport, 3) zbiorniki gazu.

Jeśli chodzi o gaz łupkowy, rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął dwa projekty dotyczące nowej regulacji gospodarki złożami węglowodorów. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz  projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wg słów premiera nowe regulacje przede wszystkim przyspieszą i ułatwią prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych. W efekcie ma nastąpić w kraju zwiększenie podaży gazu oraz  wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rząd zdecydował się na rozwiązania bardziej przyjazne dla inwestorów, rezygnując z nadmiernego kontrolowania, przeregulowania i „nadregulacje”. Radykalnie będą uproszczone procedury administracyjne. Wprowadzone będą wg słów premiera – weryfikacje inwestorów ubiegających się o koncesje, aby „wyłowić” tych rzetelnych, dysponujących środkami i technologią. Te procedury sa przewidziane w ramach przetargów. Projekt przewiduje tylko jedną koncesję – na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Koncesja ta zastąpi trzy obecnie istniejące koncesje: poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Realizacja obowiązków wynikających z koncesji określana ma być w harmonogramie rocznym.

Jeśli chodzi o opodatkowanie nowe przepisy zwiększą  pobieraną przez państwo renty surowcowej do ok. 40 proc. Czyli poza podatkiem CIT i dodatkowymi daninami publicznymi, inwestorzy w sektorze wydobycia węglowodorów będą płacić dodatkowo dwa podatki. Pierwszy podatek od wydobycia niektórych kopalin, dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej nie będzie to podatek dochodowy – stawka będzie zależeć od rodzaju  złoża. Stawka podatku w przypadku gazu ziemnego pochodzącego ze złoża konwencjonalnego będzie wynosić 3 proc. wartości wydobytego surowca, a w przypadku gazu pochodzącego ze źródła niekonwencjonalnego (ze skał łupkowych) – 1,5 proc. wartości wydobytego surowca. Stawka podatku dla ropy naftowej pochodzącej ze złoża konwencjonalnego ma wynosić 6 proc. wartości, a dla ropy pochodzącej ze złoża niekonwencjonalnego (łupków) – 3 proc. wartości. Drugi podatek – węglowodorowy (od zysków) – stawka tego podatku ma się kształtować od 0 do 25 proc. i zależeć od relacji przychodów do wydatków. Podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego, i ropy naftowej – będzie pobierany od początku 2020 r.