Wojsko pomoże PSE chronić infrastrukturę krytyczną

3 lutego 2023, 15:15 Alert

Lotnictwo wojskowe pomoże Polskim Sieciom Elektroenergetycznym (PSE) monitorować infrastrukturę krytyczną. Współpraca uwzględnia udział śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

PSE podpisały porozumienie z lotnictwem wojskowym, w ramach którego wspólnie będą monitorować obiekty infrastruktury krytycznej. Wojskowi użyją do tego śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych.

– PSE jako operator infrastruktury krytycznej wykorzystuje śmigłowce oraz bezzałogowe statki powietrzne do monitoringu linii energetycznych, które w części zlokalizowane są w strefach przestrzeni wykorzystywanych przez wojskowe statki powietrzne. Dzięki współpracy z lotnictwem wojskowym możliwe będzie skuteczne monitorowanie linii energetycznych w tych strefach – powiedział prezes PSE Tomasz Sikorski.

– Skuteczne i bezpieczne wykonywanie lotów wymaga ścisłej współpracy pomiędzy PSE a organami zarządzającymi lotami wojskowych statków powietrznych. Pogodzenie potrzeb lotnictwa wojskowego i cywilnego wymaga zrozumienia zadań realizowanych przez obie strony i woli bieżącej współpracy – dodał płk dypl. pil. Piotr Tusza, szef SSRL SZ.

– Użycie nowatorskich rozwiązań w zakresie monitoringu infrastruktury celem wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia jest dziś koniecznością, dlatego Strona wojskowa jest otwarta na współpracę i zamierza wspierać działania podejmowane przez PSE w tym zakresie – wyjaśnił gen. dyw. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca COP-DKP.

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej to jeden z głównych tematów w obliczu inwazji Rosji na Ukrainie i incydentów związanych z obiektami w całej Europie. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu gazociągi Nord Stream 1 i 2 stały się celami sabotażu nieustalonego pochodzenia, który sprawił, że NATO i Unia Europejska wzmocniły ochronę wszelkiej infrastruktury energetycznej. Polska utrzymuje drugi stopień alarmowy BRAVO, który zobowiązuje służby do pozostania w gotowości.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

Polska przedłuża stopnie alarmowe w trosce o bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej