Wołejko: Prace nad regulacjami łupkowymi nabierają przyspieszenia

25 kwietnia 2014, 05:28 Energetyka

Rada Ministrów formalnie przyjęła projekty ustaw dotyczących gazu łupkowego jeszcze w marcu, jednak dopiero teraz skierowano je do Sejmu.

– Oznacza to, że wreszcie rozpoczyna się długo oczekiwany, parlamentarny etap prac legislacyjnych nad mocno spóźnionymi przepisami – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko.

Zanim odbędzie się pierwsze czytanie łupkowych projektów, oceni je jeszcze sejmowe Biuro Legislacyjne, a być może również Biuro Analiz Sejmowych. Dopiero po sporządzeniu opinii projekty trafią do komisji, w której przepisy będą rozpatrywane.

W opinii Wołejki zajmie to kilka tygodni, chociaż w aktualnym planie porządku obrad posiedzenia Sejmu RP 7-9 maja widnieje pierwsze czytanie obu projektów. Zważywszy na złożoność spraw, a także na długi majowy weekend, bardziej realne wydaje się to, że do pierwszego czytania dojdzie podczas posiedzenia sejmu w dniach 28–30 maja.

– Nowe przepisy powinny uspokoić inwestorów, którzy będą mieli pewność co do otoczenia prawno-regulacyjnego, w którym przyjdzie im funkcjonować – twierdzi ekspert. – Dotychczas poruszali się wśród – nierzadko sprzecznych – deklaracji i zapowiedzi. Po obiecującym początku, w ub. roku zmalała liczba wykonanych odwiertów, a niektóre zagraniczne firmy wycofały się z Polski. Tymczasem niemożliwe jest zbadanie potencjału polskich zasobów gazu łupkowego bez przeprowadzenia licznych odwiertów poszukiwawczych.

Zdaniem eksperta należy liczyć na to, że parlamentarny etap prac nad ustawami łupkowymi będzie prowadzony w atmosferze dialogu i współpracy z branżą wydobywczą oraz partnerami społecznymi.

– Warto podkreślić, że otworzenie się przez nowego ministra środowiska na dialog z przedsiębiorcami pozwoliło na szybkie wyjaśnienie wielu problematycznych zagadnień, przyczyniając się do zakończenia prac nad ustawami przez rząd – ocenia na zakończenie Wołejko.