Europa nie potrzebuje nowych gazociągów

3 marca 2016, 10:30 Gaz

Z opracowania przygotowanego przez wiodące organizacje pozarządowe (European Climate Foundation, E3G, Regulatory Assistance Project, WWF, Agora Energiewende) i firmy analityczne (Artelys, Climact) wynika, że dalsze ograniczenie energochłonności europejskich gospodarek i działania wspierające integrację rynków energii mogą znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na nową infrastrukturę gazową. – W efekcie za nadmiarowe można będzie uznać inwestycje o łącznej wartości 11,4 miliarda euro – mówi Christoph Wolff, dyrektor zarządzający European Climate Foundation.

Nord Stream AG

Raport „A Perspective on Infrastructure and Energy Security in the Transition”, opublikowany przez powołane właśnie konsorcjum Energy Union Choices, pokazuje, że niezależnie od przyjętego scenariusza rynkowego, UE nie potrzebuje nowych projektów w infrastrukturze gazowej. Wyjątkiem są inwestycje w Europie Południowej i Wschodniej. Oznacza to, że wiele opracowywanych dziś projektów, takich jak Nord Stream 2, czy Południowy Korytarz Gazowy, mogą okazać się zbędne i nierentowne już na etapie ich realizacji. „Mądre podejście do kwestii rozwoju infrastruktury energetycznej w Europie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa UE i to po mniejszych kosztach. Popyt na gaz zaczyna spadać, a inwestycje w efektywność energetyczną przynoszą coraz większe efekty, co może przełożyć się na nawet 80 proc. oszczędności w kosztach na infrastrukturę gazową. Musimy wykorzystać tę szansę do budowy stabilnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego w Europie i ochronić się przed ryzykiem osieroconych aktywów”, komentuje Jonathan Gaventa, dyrektor organizacji pozarządowej E3G.

Już dziś państwa członkowskie wykorzystują zaledwie 32% możliwości terminali LNG i 58% przepustowości gazociągów zlokalizowanych na terenie UE, a popyt na gaz spadł w ostatniej pięciolatce o prawie 23%. Dalsza redukcja zapotrzebowania na ten surowiec, wynikająca z poprawy efektywności energetycznej budynków i większej integracji rynków UE może zmniejszyć rentowność wielu planowanych dziś projektów infrastrukturalnych. „Nasz raport pokazuję, że dalsza integracja rynków gazu, ciepła i energii elektrycznej może poprawić bezpieczeństwo UE i przynieść znaczące oszczędności. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w kontekście dalszej dekarbonizacji UE”, mówi Christoph Wolff, dyrektor zarządzający European Climate Foundation.

Źródło: Energy Union Choices