Wrocław bliżej miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych

10 października 2016, 17:00 Alert

We Wrocławiu trwa analiza ofert, jakie wpłynęły w przetargu na składanie ofert na uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych. Jak informuje UM Wrocław, wpłynęły 3 oferty od partnerów prywatnych, z którymi miasto wiele miesięcy negocjowało warunki uruchomienia. Są to oferty od firm Arriva (Volkswagen e-up), Decatur (renault ZOE), Enigma (nissan leaf).

Dwie z ofert Enigma i Decatur, nie oczekują od miasta żadnej dopłaty do funkcjonowania wypożyczalni, natomiast Arriva zaproponowała kwotę 4,9 mln za cały okres zarządzania, tj. 5 lat. Oprócz oczekiwanej płatności ze strony miasta, kryteriami oceny ofert są również funkcjonalność systemu Wypożyczalni oraz podział zadań pomiędzy podmiotami, m.in.:

  • możliwość pozostawienia samochodów poza Stacjami, na ogólnodostępnych publicznych miejscach postojowych tzw. model free floating,
  • liczby wykonania przez Miasto zasilania energetycznego do stacji z ładowaniem, baz,
  • liczby miejsc parkingowych, które będą do dyspozycji klientów Wypożyczalni,
  • 100 proc.nowej floty samochodów.

– Obecnie oferty są sprawdzane pod kątem merytorycznym. Klienci wypożyczalni będą mieli możliwość samodzielnego wypożyczenia i zwrotu jednego z 200 samochodów elektrycznych zarówno na stacjach jak i poza nimi. W zależności od oferty partnerzy proponują różne modele samochodów, mogą być np. renault ZOE, golf up, czy też nissan leaf. Pierwsze samochody do dyspozycji mieszkańców w zależności od oferty mogą pojawić 15-18 miesięcy od podpisania umowy. Do tego czasu strony uzgodnią lokalizacje stacji i wybudują niezbędną infrastrukturę dla wypożyczalni samochodów elektrycznych, przygotują spójny wizualnie system wypożyczalni, biuro obsługi klienta i niezbędne oprogramowanie – informuje Małgorzata Szafran z UM Wrocław.

Władze Wrocławia planują również, że dla uatrakcyjnienia funkcjonalności wypożyczalni będą zapewnione przywileje dla jej klientów m.in. bezpłatne parkowanie w strefie płatnego parkowania czy też umożliwienie korzystania z niektórych ulic wyłączonych obecnie z ruchu kołowego. Zadanie prowadzone jest w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera dokonany zostanie w oparciu o koncesję na usługi.

– Przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacji przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy stronami, przy czym kompleksowa usługa uruchomienia i zarządzania wypożyczalnią należy do partnera prywatnego. W skład kompleksowej usługi wejdzie m.in. udostępnienie minimum 200 samochodów elektrycznych, niezbędnych urządzeń ładowania pojazdów elektrycznych, oprogramowania do obsługi systemu, strony internetowej, biura obsługi klientów, wprowadzenie jednolitego oznakowania systemu z wykorzystaniem znaku graficznego miasta Wrocławia. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa. Realizacja zadania ma na celu promowanie niskoemisyjnego środka transportu i zachęcenie mieszkańców do rezygnacji lub istotnego ograniczenia korzystania z własnego samochodu w obszarze centrum miasta. Dzięki temu zostanie uwolniona przestrzeń miejska, efektywniej wykorzystana infrastruktura drogowa a przede wszystkim nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Przykłady miast zachodnich pokazują, że jeden samochód z wypożyczalni zastępuje 7-12 samochodów indywidualnych – dodaje Małgorzata Szafran.

Transport-publiczny.pl/CIRE.pl