Wspólnota Energetyczna broni absolutnego egzekwowania trzeciego pakietu

13 października 2015, 17:30 Energetyka

– Sekretariat Wspólnoty Energii w konsultacjach podkreśla potrzebę równych szans na nowym rynku energii państw członkowskich UE i Wspólnoty Energetycznej. – Fakt, że sektory gazu i energii elektrycznej UE oraz  Wspólnoty Energetycznej (WE) nie są jeszcze połączone nie ma znaczenia – uważa Janez Kopac, dyrektor Sekretariatu WE.

– Bez zastosowania trzeciego pakietu energetycznego we Wspólnocie Energetycznej, zintegrowane systemy energetyczne państw stowarzyszonych będą istniały w próżni prawnej. Nie odpowiada to interesom integracji rynku energii oraz inwestorów w tym sektorze. Wprowadziłoby sztuczne podziały do fizycznie połączonych systemów, czego słusznie obawia się Komisja Europejska poszukująca najlepszych rozwiązań dla konsumentów – ocenił Kopac.

Sekretariatu WE podkreśla potrzebę skoordynowanych działań w odniesieniu do bilansowania rynków, systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, oszacowania zdolności alokacji, adekwatności systemu, wspólnego rozwiązywania sporów prawnych oraz stopniowego wycofywania cen regulowanych z rynku energii.

– Najwyższy czas, aby państwa stowarzyszone miały taki sam status prawny jak państwa członkowskie UE, zwłaszcza, że podejmowane są  usilne starania, aby wprowadzić w życie normy trzeciego pakietu energetycznego – podkreśla Nina Grall, szef Zarządu Sekcji Prawnej Sekretariatu Wspólnoty Energii.