Wspólnota Energetyczna konsultuje nowe mechanizmy na wypadek kryzysu gazowego

10 kwietnia 2015, 09:55 Alert

(Wspólnota Energetyczna)

Sekretariat Wspólnoty Energetycznej przekazał do konsultacji publicznej pod nadzorem Komisji Europejskiej rewizję regulacji nr 994/2010 dotyczącą środków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu do Europy.

Przedstawiciele Sekretariatu uznają, że choć regulacja nie jest wdrożona przez wszystkie kraje Wspólnoty, to jest ona najlepszą odpowiedzią na ryzyka związane z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury gazowej. Zrewidowane zasady powinny ich zdaniem zostać wdrożoneprzez kraje członkowskie Unii Europejskiej i strony należące do Wspólnoty spoza Unii jak Ukraina i Mołdawia.

Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej podtrzymuje działania rzecz stworzenia wspólnego rynku enegii w Europie.

Regulacja 994/2010 zawiera mechanizmy współpracy państw Wspólnoty w wypadku kryzysu dostaw np. z Rosji. Obecnie zawiera ona wymóg stworzenia warunków dla zapewnienia pełnych dostaw surowca dla krajów członkowskich w wypadku przerwy dostaw poprzez infrastrukturę o największej przepustowości. Zawiera także obowiązek utrzymywania w zapasie gazu który wystarczy danemu państwu na miesiąc wysokiego zapotrzebowania lub tydzień niżu temperaturowego lub przerwy dostaw w typowym miesiącu zimowym.

Przepis ten narzuca także stworzenie planu zapobiegawczego oraz kryzysowego dla państw członkowskich w ramach Gazowej Grupy Koordynacyjnej. Wymusza zbieranie i ujawnianie informacji na temat stanu sektora gazowego w Europie.

Jego podstawą jest dyrektywa Rady Europejskiej 2004/67/EC. Regulacja nr 994/2010 uzupełnia te pierwsze zapisy o bezpieczeństwie dostaw gazu o fragmenty ustalone w odpowiedzi na kryzys dostaw gazu z Rosji przez Ukrainę z 2009 roku. Nowe regulacje proponowane przez Sekretariat to odpowiedź na polski postulat stworzenia nowych mechanizmów kryzysowych.